Κλιμάκιο για τον έλεγχο ποιότητας του περιβάλλοντος στη Ρόδο

Συγκροτήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Γιάννη Φλεβάρη, το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (ΚΕΠΠΕ Δωδεκανήσου) που σκοπό έχει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το κλιμάκιο που είναι πολυμελές αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα από τη διεύθυνση χωρικού σχεδιασμού, δημόσιας υγείας, ανάπτυξης, αγροτικής οικονομίας, κτηνιατρικής, μεταφορών και επικοινωνιών, τεχνικών έργων καθώς επίσης και από εκπροσώπους όλων των δήμων της Δωδεκανήσου.

Η απόφαση του περιφερειάρχη έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου σύμφωνα με το -10- σχετικό αποτελούμενη από τους:

Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου:
• Βενέρης Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ., Προϊστάμενος Δ/νσης.
• Γιορδαμνή Ελευθερία, Π.Ε. Χημικών Μηχανικών.
• Λυμπερόπουλος Νικόλαος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστ. Τμήματος Υδροοικονομίας.

•  Πανοπούλου Ελένη, Π.Ε. Γεωλόγων Προϊστ. Τμήματος Περιβάλλοντος.
• Χατζησταματίου Ελευθέριος, ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχανικών.
• Ψωμάς Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος- Πολιτικών Μηχανικών Προϊστ. Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού.

Εκπρόσωποι Δήμων:

Από τον Δήμο Ρόδου:
• Γεραβέλης Σπυρίδων, ΠΕ Γεωπόνων ως τακτικό μέλος
• Σταματιάδης Ποθητός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος,

Από τον Δήμο Τήλου:
• Μορφωπός Νικήτας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου, ως τακτικό μέλος.
• Σακελλάρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Κω:
• Μυτιληνιός Θεμιστοκλής ΠΕ Γεωλόγων, ως τακτικό μέλος.
• Χατζηστέργος Δημήτρης, ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως αναπλ. μέλος.

Από τον Δήμο Καλυμνίων
• Λογιωτάτου Δέσποινα Μαρία ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως τακτικό μέλος.
• Τρικοίλη Καλλιόπη ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Πάτμου
• Κοκώνης Ελευθέριος Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος.
• Σημαντήρης Ιωάννης ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Μεγίστης
•  Αχλαδιώτης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος.
•  Αμύγδαλο Κλήμη Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Αστυπάλαιας
• Ιωάννης Καλής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αστυπάλαιας ως τακτικό μέλος.
• Δημήτριος Νικολάκης Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Αγαθονησίου
• Σακκελάρης Γιαμαίο του Σταύρου ΔΕ Διοικητικού ως τακτικό μέλος.
• Κωνσταντίνος Κόττορος του Ευαγγέλου ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Χάλκης
• Φαναράκης Αντώνιος ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό.

Από τον Δήμο Λέρου
• Έλληνα Χριστόδουλο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος.
• Κουρεπίνη Καλλιόπη ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Κάσου
• Φωτεινή Ανδρικοπούλου Δημοτική υπάλληλος ως τακτικό μέλος.
• Λαμπρινή Γενειάδου Δημοτική Σύμβουλος ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τον Δήμο Καρπάθου
• Ιωάννης Λαχανάς ΠΕ Γεωπόνων ως τακτικό μέλος.
• Γεργατσούλη Δημήτρη Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ως αναπληρωματικό μέλος.

Ρόλος του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Δωδ/σου είναι γενικά η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

Τα κλιμάκια διενεργούν αυτοψίες σε έργα, εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον ή έχουν πραγματοποιηθεί καθ’ υπέρβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συντάσσουν σχετική έκθεση και εισηγούνται τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Για τη διενέργεια των ελέγχων τα κλιμάκια έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε κάθε είδους εγκατάσταση οποτεδήποτε, τηρώντας τους όρους ασφαλείας, που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργίας.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν γενικά υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο.

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας:
Α. Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
Α1 Νήσος Ρόδου

Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος

Α2 Νήσος Σύμης
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος.
Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος.

Α3 Νήσοι Τήλου, Χάλκης, Μεγίστης.
Δούβαλη Αμαλία Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος.
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος.

Β. Π.Ε. Κω
Σαρμουσάκης Γεώργιος Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως τακτικό μέλος.
Κακάκη Άννα, Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικό μέλος.

Γ. ΠΕ Καλύμνου
Γ1 Νήσοι Καλύμνου, Λέρου, Αστυπάλαιας.
Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος.
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος.

Γ2 Νήσοι Πάτμου, Λειψών, Αγαθονησίου
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος.

Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος.
Δ.ΠΕ Καρπάθου
Κασίμη Γεωργία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας τακτικό μέλος.
Κακάκη Άννα, Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Δωδ/σου:
•  Χατάς Δημήτριος , ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ως τακτικό μέλος
•  Κουντούρη Ιωάννη , ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως αναπλ. μέλος

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου :
• Ταταράκης Νικόλαος, ΠΕ Γεωπόνων, ως τακτικό μέλος
•  Μοσχίδη Γεώργιο, ΠΕ Γεωπόνων, ως αναπληρωματικό μέλος.
Από την Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδ/σου:

Για τις ΠΕ Ρόδου και ΠΕ Καρπάθου (όπου δεν υπηρετεί μόνιμος κτηνίατρος)
•  Ζαρογιάννη Ελένη, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως τακτικό μέλος.
•  Οικονομίδης Ηλίας , ΠΕ Κτηνιάτρων, ως αναπληρωματικό μέλος.

Για τις ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου (όπου δεν υπηρετεί μόνιμος κτηνίατρος)
•  Πρέκα Αντώνιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως τακτικό μέλος.
•  Βάρκα Αθανάσιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδ/σου:
•  Λιανουρίδη Βασίλειο, ΠΕ Μεταλλειολόγος Μηχανικός ως τακτικό μέλος.
•  Πόγια Ιωάννη,ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ως αναπληρωματικό μέλος.

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου:
•  Λαμπριανός Γεώργιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.
•  Μιχαηλίδης Κυριάκος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος.