Άγας αντί Λουιζίδη  στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣΔ

Νέο συνεργάτη στη θέση του Δήμου Λουιζίδη απέκτησε ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, Μιχάλης Αδαμάκης. 

Ο πρώτος ενημέρωσε προχθές τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την αδυναμία του να ανταποκριθεί, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και έλλειψης χρόνου και η λύση βρέθηκε άμεσα.

Τον Δήμο Λουιζίδη αντικατέστησε ο Νίκος Άγας, ενώ δεύτερο μέλος παραμένει ο Θεοφάνης Πελλός.