Απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στις αιτιάσεις για τον κόμβο Αεροδρόμιο - Τσαΐρι

Με αφορμή το έγγραφο διαμαρτυρίας για τον κόμβο Τσαΐρι – Αεροδρόμιο / Κρεμαστή – Αεροδρόμιο αναφέρουμε:

Η οριζόντια διαγράμμιση, η κατακόρυφη σήμανση, οι σηματοδότες και το πρόγραμμα λειτουργίας τους, έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η προτεραιότητα της κίνησης Τσαΐρι - Αεροδρόμιο ως προς την κίνηση Κρεμαστή – Αεροδρόμιο καθορίζεται από την οριζόντια διαγράμμιση και την κατακόρυφη σήμανση. Η συμβολή των δυο παραπάνω κινήσεων γίνεται μέσω ιδιαίτερων λωρίδων, οι οποίες διαχωρίζονται με διπλή γραμμή.

Στο πλαίσιο τρέχουσας εργολαβίας ξεκίνησε η επαναδιαγράμμιση του οδικού δικτύου από Φανερωμένη έως κόμβο Αεροδρομίου και από Διασταύρωση Μαριτσών έως κόμβο Αεροδρομίου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Σχετικά με το αίτημα για τον επαναπρογραμματισμό του κόμβου, ώστε η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο να καθορίζεται αποκλειστικά από τους σηματοδότες, σε επικείμενη σύμβαση θα μελετηθεί η δυνατότητα τροποποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος λειτουργίας των σηματοδοτών, η οποία, για να εφαρμοστεί, θα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.