Η κηδεία του Χρήστου Χριστάκη στη Ρόδο

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΜΙΚΡΑΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” ΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝHΝ 

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9. Κατόπιν πολλών επιθέσεων της ΕΟΚΑ 1000 Άγγλοι επραγματοποίησαν επιχείρησιν εις την χερσόνησον της Μαρπασίας αποκλείσαντες την Αιγιαλούσαν.

Ούτοι προέβησαν εις έρευνας ενώ συνέλαβαν 700 πρόσωπα τα οποία ενέκλεισαν εις στρατόπεδα. Πολλοί εκ των συλληφθέντων ετραυματίσθησαν.

Ομοία επιχείρησις εγένετο εις Παραλίμνην της Αμμοχώστου. Επισήμως ανεκοινώθη ότι συνελήφθησαν 13 Έλληνες εις Αιγιαλούσαν και 6 εις Παραλίμνην.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9. Εις Κυρηνείαν αυτοκίνητον πολυτελείας της Βρεττανικής αστυνομίας κατεστράφη ολοσχερώς κατόπιν εκκρήξεως βομβών. Θύματα δεν εσημειώθησαν.

Εις έξω Μετώχι της επαρχίας Λευκωσίας δύο αυτοκίνητα των δυνάμεων Ασφαλείας ενέπεσαν εις ενέδραν πατριωτών της ΕΟΚΑ οι οποίοι εχρησιμοποίησαν βόμβας και αυτόματα όπλα.

Τα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημίας. Εις την Πύλην Αμμοχώστου Λευκωσίας Βρεττανικόν στρατιωτικόν αυτοκίνητον ενέπεσεν εις ενέδραν.

Ουδείς ετραυματίσθη. Σήμερον υπό του ειδικού δικαστηρίου Λευκωσίας απηλλάγησαν δύο Έλληνες Κύπριοι της κατηγορίας ότι εφόνευσαν Τούρκον.

ΕΚΗΔΕΥΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΧΡ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
Χθες την 11.30 π.μ. εκηδεύθη εν μέσω Γενικού πένθους ο Χρήστος Χριστάκης, διευθυντής του υποκαταστήματος της ΕΤΕΛ Ρόδου. Επικήδειον λόγον εξεφώνησεν ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Αργυρ. Θεοχάρης, απεχαιρέτησε δε τον νεκρόν εκπρόσωπος της Παιδοπόλεως Καλάθου.

Την νεκρώσιμον ακολουθίαν παρηκολούθησαν ο διευθυντής της νομαρχίας κ. Βάνδας, αι Δικαστικαί αρχαί, ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής, ο διοικητής Χωροφυλακής, ο Λιμενάρχης, ο διευθυντής του Στρατολογικού γραφείου και εκπρόσωποι του βιομηχανικού και εμπορικού κόσμου της Ρόδου.

Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΛΑΪΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ


ΡΩΜΗ 9. Ανεκοινώθη επισήμως εκ του Βατικανού ο θάνατος του Πάπα Πίου του 12ου αρχηγού της καθολικής εκκλησίας, όστις επήλθε την 3.53 ώραν Γκρήνουιτς της σήμερον.

Ο Ποντίφηξ απέθανε εις ηλικίαν 82 ετών 7 μηνών και 7 ημερών, εξελέγη δε Αρχηγός των Καθολικών το 1939. Το 1949 ο πάπας Πίος ο 12ος εξέδωσε διάταγμα διά του οποίου αφώρισε άπαντας τους κομμουνιστάς καθολικούς και δεν επέτρεπε εις τας οικογενείας των να μεταλαμβάνουν των Μυστηρίων. Διά τούτο εθεωρείτο ο μεγαλύτερος διώκτης του κομμουνισμού.

Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας ως επληροφορήθη το θλιβερόν γεγονός, εκήρυξε εις ολόκληρον την χώραν τριήμερον πένθος.

Αι σημαίαι κυματίζουν μεσίστιοι τα δε σχολεία και δημόσια θεάματα έκλεισαν.

Η Σορός του Αποθανόντος Ιεράρχου θα μεταφερθεί εις Κάστελ Γκαντόλφο εις Ρώμην όπου και θα εκτεθεί εις λαϊκόν προσκύνημα.

Εντός των προσεχών 18 ημερών θα συνέλθει εις μυστικήν συνεδρίαν το Κογκλάβιον το οποίον αποτελείται από 55 καρδινάλιους διά να εκλέξει νέον αρχηγόν. Η εκλογή είναι δυσχερής καθ’ ότι ο προτεινόμενος πρέπει να τύχη της ψήφου των 2/3 των Καρδιναλίων.

Πιθανώτερος διάδοχος του Βατικανού Θρόνου φέρεται ο Γρηγόριος Αγκαζανιάν, επίσκοπος Κιλικίας και Αρμενίας τον οποίον υποστηρίζουν 37 μέλη του Κογκλοβίου άτινα αντιπροσωπεύουν τους Καθολικούς οι οποίοι ευρίσκονται εκτός της Ιταλίας.

Χρέη διαδόχου θα εκτελεί μέχρι της εκλογής του νέου Πάπα ο Αρχιεπίσκοπος Γαλλίας Ευγένιος Τισεράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Αϊνζεγχάουερ σχολιάζων την θλιβεράν είδησιν μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Κόσμος κατέστη πτωχότερος διά του θανάτου του  Πίου του 12ου.

ΑΥΤΟΨΙΑΙ ΕΙΣ ΛΑΪΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κατόπιν εντολής του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου ο προϊστάμενος του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας κ. Γ. Χάχλος μετά μηχανικών του ΟΔΑΠΔΔ μετέβησαν εις Καζέρμα Ρετζίνα και λαϊκάς κατοικίας Κολονιάλε και Σάϊφε και εξήγησαν διάφορα τεχνικά και οικονομικά θέματα των κατοικούντων εκεί.