Ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Καρπάθου, στο πλαίσιο νέων χρηματοδοτήσεων σε Δήμους της Χώρας, ύψους 8.569.825,78 Ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», ανακοινώθηκε η ένταξη του για τα κάτωθι:

1. " Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας" συνολικού προϋπολογισμού 174.344,00 Ευρώ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0. 00 Ευρώ

2. " Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού" συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 Ευρώ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0, 00 Ευρώ.