Καταγγελία διαβητικών κατά του Νοσοκομείου της Ρόδου

Το νοσοκομείο της Ρόδου αρνήθηκε να χορηγήσει αναλώσιμο υγειονομικό υλικό σε ανασφάλιστη γυναίκα, η οποία πάσχει από διαβήτη τύπου 1.

Η καταγγελία, γνωστοποιήθηκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και ακολούθως ενημερώθηκε με επιστολή και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Ν.Ι.Μ. είναι ανασφάλιστη από το Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας δικαιούνται, όπως και οι ασφαλισμένοι, όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), η χορήγηση των οποίων πραγματοποιείται από τα νοσοκομεία.

Αρχικά και μετά την άρνηση του νοσοκομείου για τη χορήγηση του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, η κ. Μ. απευθύνθηκε στο Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου, το οποίο μετά από επικοινωνία με το νοσοκομείο Ρόδου αναφέρει ως αιτία της μη χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού τη μη προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών που ζητήθηκαν να καταθέσει η κ. Μ. στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, κατόπιν αίτησής της στο νοσοκομείο Ρόδου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δέχεται το αίτημά της για χορήγηση βελονών και σκαριφιστήρων ως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, όχι όμως και των ταινιών μέτρησης σακχάρου, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό». Μάλιστα, η χορήγηση των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες!

Στο εν λόγω μάλιστα έγγραφο, το νοσοκομείο Ρόδου αποδέχεται ότι η κ. Μ. εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4368/2016 περί ανασφαλίστων.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται μεμονωμένα από το νοσοκομείο Ρόδου οι ταινίες μέτρησης σακχάρου ως «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός», ενώ αφορά αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και για ποιο λόγο η χορήγηση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, όταν στις νομοθετικές διατάξεις δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός», επισημαίνει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας.

Και συνεχίζει απευθυνόμενη στους δύο υπουργούς: «Οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις στοιχειοθετήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που έχουν μείνει ανασφάλιστα και πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, χρήζουν μέριμνας από την Πολιτεία στο επίπεδο χορήγησης όλων εκείνων των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρόνιας πάθησής τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε προβλήματα με τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας με σακχαρώδη διαβήτη, κάτι που και στις κατ' ιδίαν συναντήσεις μας, αλλά και μέσω επιστολών σάς έχουμε ενημερώσει».

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr