Οι υπερβολές με τα συνέδρια στη Ρόδο

Αναφέρει συμπολίτισσά μας τα εξής:

“Kανείς δεν διαφωνεί να γίνονται συνέδρια στη Ρόδο που αναμφισβήτητα ωφελούν στην προβολή του νησιού αλλά ας μην λέγονται και υπερβολές, γιατί οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις του κέντρου-ξενοδοχεία, εστιατόρια καταστήματα- καμία ωφέλεια δεν έχουν,  αφού συνέδρους ακούν και συνέδρους δεν βλέπουν που εννοείται ότι κάποιοι συγκεκριμένοι πάλι ωφελούνται.....”