Το έργο και η δράση του Συλλόγου Τηλίων  Αμερικής, η «Πρόοδος»

Toυ Μανώλη Κασσώτη

Οργανώσεις όπως οι Δωδεκανησιακοί τοπικοί σύλλογοι βοηθούν τα χωριά και τα νησιά της Ελλάδας με φιλανθρωπικά και έργα υποδομής.

Μαζί με την οικογένεια κρατούν τη θρησκεία και την πολιτισμική τους κληρονομιά ζωντανή στην Αμερική. Τα μέλη των τοπικών συλλόγων γεμίζουν τις εκκλησίες και τα Ελληνικά σχολεία και σπεύδουν στις εθνικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Χωρίς τους τοπικούς συλλόγους θα σβήσει ο Ελληνισμός της Αμερικής.

Η Ομογένεια της Αμερικής είναι ένα μωσαϊκό: ψηφίδες του είναι οι μετανάστες και χρώμα του η κουλτούρα νησιών και χωριών, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους τοπικούς της συλλόγους.

Ένας απ' αυτούς τους συλλόγους είναι η "Πρόοδος" των Τηλίων που ιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1910 στη Νέα Υόρκη από 33 Τηλιακούς, και μέσα στο 1910 τα μέλη του Συλλόγου έφτασαν τα 124 και σε μερικά χρόνια πέρασαν τα 200.

Έκτοτε ο Σύλλογος συνεχίζει τη δράση του με χοροεσπερίδες, παραδοσιακά γλέντια, εκδρομές και συμμετέχει σε διάφορες Δωδεκανησιακές πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Το 2010 εόρτασε  τα 100 του χρόνια στην Αμερική και στην Τήλο.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος Ανδρέας Γκούστας, Αντιπρόεδρος Κωσταντίνος Πρέντζας, Γενικός Γραμματέας Άννα Καμμά, Ειδική Γραμματέας Χρύση Λοίζου, Ταμίας Άννα Στρατηγάκη, Βοηθός Ταμία Νίκος Μαυρομιχάλης, Σύμβουλοι Άννα Καράντωνη, Συνθια Σπαντοπαναγος, Στέλλα Μπογιαζή.