Τελικά πως είναι το σωστό;

Σε αυτή την ορθοπεδική ή ορθοπαιδική του νοσοκομείου Ρόδου, μας έχουνε μπερδέψει!

Η μια ταμπέλα γράφει "ορθοπεδική" και η άλλη, σε μια απόσταση 2 μέτρων, "ορθοπαιδική"! Ο κόσμος είναι ούτως ή άλλως ανορθόγραφος και ελαφρώς διχασμένος ως προς το πώς γράφονται λέξεις όπως αυτή, μην τον μπερδεύετε παραπάνω! Τουλάχιστον ας καταλήξουμε μεταξύ μας πώς θα την γράφουμε....

Λ.Τ.