Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των πεζοδρομίων στην οδό Ιπποτών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου, αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄φάση πεζοδρόμια)» από 19-09-2018 έως 19-03-2019.

Σύμφωνα με τη μελέτη γίνεται αποκατάσταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ιποοτών από την πλατεία Μουσείου (Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι την πλατεία Κλεοβούλου.

Για τον λόγο αυτό θα γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας από την οδό Ιπποτών σε εναλλακτικές διαδρομές κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 946Β/9-7-2003 περί Τεχνικών Προδιαγραφών Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, το Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4313/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα, θα ακολουθήσει τις εξείς διαδικασίες για την ορθή διαδικασία εκτέλεσης των ως άνω εργασιών:

Στην Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου (βάση οδού Ιπποτών) να τοποθετηθούν οι πινακίδες σήμανσης Ρ7 και Ρ49. Στην Πλατεία Κλεοβούλου (είσοδος Παλατιού) να τοποθετηθεί η πινακίδα Ρ7.