Στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου  το ινστιτούτο βιώσιμης κινητικότητας

Σε κτήριο που βρίσκεται στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου (πλατεία Μουσείου) στην Παλιά Πόλη της Ρόδου θα στεγαστεί το παράρτημα του ινστιτούτου βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων μεταφορών, που θα δημιουργηθεί στο νησί μας.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 10 το πρωί, όχι όμως στους χώρους του παραρτήματος αλλά στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου. Στην τελετή θα παρευρίσκεται και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ευάγγελος Μπεκιάρης,  ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει στη Ρόδο και είχε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.

Το ινστιτούτο (IMET) ανήκει στο εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώ η δημιουργία του παραρτήματος στη Ρόδο θα έχει εμβέλεια σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και θα δώσει έμφαση σε θέματα μεταφορών και τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού,

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός φορέας στον τομέα των μεταφορών, έχει ως στόχο τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων μεταφορών, παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα και διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας.
Επίσης έχει ενδιαφέρον στην καθιέρωση ισχυρών συνεργασιών και τους φορείς του εμπορίου και της βιομηχανίας και την προώθηση σχετικών δράσεων σε θέματα μεταφορών, τουρισμού, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Βάσει των παραπάνω στόχων των δύο φορέων, Περιφέρεια και ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ,  δια του Μνημονίου Συνεργασίας, οριοθετούν τη στενότερη συνεργασία τους για μια σειρά κοινών δράσεων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας.