Στην Κω η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κολοσσός» του Ξενοδοχείου «Κυπριώτης Πανόραμα» στην Κω.

Θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, η ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017, η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, παράλληλα με την παρουσίαση των συμπερασμάτων – ευρημάτων 1ης Αξιολόγησης εφαρμογής καθώς και η ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Ι. Εισαγωγικό μέρος

1. Διαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης

2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης

3. Έγκριση Πρακτικών 3η Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

1. Παρουσίαση της προόδου Υλοποίησης του ΕΠ και ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017

2. 2η Αναθεώρηση του ΕΠ - Συμπεράσματα / ευρήματα 1ης Αξιολόγησης εφαρμογής

3. Ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

4. Τροποποίηση εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ

ΙIΙ. Οριζόντια Θέματα

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού

* Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)

* Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ - ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

* Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027

Ø Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού

Ø Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ για τον Κανονισμό ΕΚΤ+

2. Άλλα θέματα

ΙV. Συζήτηση - παρεμβάσεις

V. Συμπεράσματα - Αποφάσεις