Προσφορές γιατρών για την Κάρτα Υγείας περιμένει η ΕΠΣΔ

Τις προσφορές γιατρών, που έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν μαζί της στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του νέου  συστήματος της Κάρτας Υγείας, περιμένει η ΕΠΣΔ.  

Η σχετική ανακοίνωση: 

«Η ΕΠΣΔ, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 / του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιατρούς με την ειδικότητα του καρδιολόγου  και σε όσους αποκτήσουν το δικαίωμα υπογραφής για την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, σε όλο το Νομό Δωδεκανήσου, όπως καταθέσουν στην ΕΠΣΔ την οικονομική προσφορά τους για ομαδική εξέταση αθλητών των Σωματείων της δύναμης της. (τηλ επικοινωνίας: 2241026788, fax: 2241022909, e-mail: epsdod@hotmail.com)».