Έντεκα νέα έργα, ύψους  1.675.000 ευρώ, δημοπράτησε ο Δήμος Ρόδου

Τις διακηρύξεις για την ανάδειξη ανάδοχων εργολάβων σε έντεκα νέα προγραμματισμένα έργα, με καταλυτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από 15 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2018,  συνολικού προϋπολογισμού  1.675.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Πρόκειται για έντεκα στοχευόμενα έργα, μεταξύ των εξήντα επτά (67) προγραμματισμένων του τεχνικού  προγράμματος  του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών στα οδικά δημοτικά δίκτυα, στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τις κτιριακές σχολικές  υποδομές και τα δημοτικά κτίρια...

Με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού δημοπρατούνται τα ακόλουθα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ.

Ανάπλαση - βελτίωση δημοτικής οδού προς Βληχά, κατασκευή πεζοδρομίων , ανακατασκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος, προϋπολογισμού  400.000 ευρώ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 30/11/2018    
Άρση επικινδυνότητας  αποκατάστασης φθορών και βελτίωση οδοστρωμάτων στη διασταύρωση (κόμβος)  Ροδινιού, προϋπολογισμού  200.000 ευρώ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 4/12/2018

Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο  του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου, προϋπολογισμού  225.000 ευρώ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 3/12/2018    
Βελτίωση τεχνικού ρέματος «Ρένη» στην οδό προς Προφήτη Αμώ στο Φαληράκι,  προϋπολογισμού   219.976 ευρώ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 6/12/2018    
Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο  δημοτικού φωτισμού στις οδού Γ. Σεφέρη, Ηλ. Βενέζη , Αγγ. Σικελιανού, προϋπολογισμού   300.000  ευρώ.  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 5/12/2018   

 Επιπλέον ο κ. Χατζηδιάκος υπέγραψε τις διακηρύξεις   συνοπτικών διαγωνισμών για την επιλογή ανάδοχου κατασκευαστή έργου, σε έξι ακόμη νέα έργα. Συγκεκριμένα: 

Συντήρηση – Επισκευή, βαφή  τοιχίου περίφραξης δημοτικού Κοιμητηρίου «Ταξιάρχης», προϋπολογισμού 56.451.61 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20/11/2018
Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των δημοτικών ενοτήτων της Ανατολικής  πλευράς Νήσου Ρόδου,  προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 19/11/2018
Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας Δ.Ε Ρόδου, προϋπολογισμού  60.000 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 15/11/2018
Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των δημοτικών ενοτήτων της Δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου,  προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16/11/2018
Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή ΚΡΑΝΑ και διευθέτηση οδού στους Πεύκους της Δ.Κ Λινδίων, προϋπολογισμού  28.225.81 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 22/11/2018
Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου 40.332.58 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 21/11/2018.

Σε σχετικές δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Χατζηδιάκος, διευκρίνισε.  «Είναι ένα μικρό μέρος των έργων που μελέτησαν οι Υπηρεσίες μας και έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται όμως για στοχευμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα ήταν εδώ και πολύ χρόνο ολοκληρωμένες, αν η αλλαγή της νομοθεσίας δεν μας καθυστερούσε για δύο (2) ολόκληρα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, διότι, με πυρετώδεις ρυθμούς συντάσσουν μελέτες που εντάσσονται έργα σε όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και παράλληλα «τρέχουν» μικρές εργολαβίες με ιδίους πόρους, που εξοικονομήσαμε από την ορθολογική διαχείριση και εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, παρά την απώλεια εκατομμυρίων πόρων από την κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ,  τα οποία αν είχαμε,  μπορούσαν να αναμορφώσουν το νησί μας».