Εκλογές δικαστικών  υπαλλήλων

Εκλογές για την ανάδειξη νέων συνδικαλιστικών οργάνων θα πραγματοποιήσουν αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν την περασμένη Παρασκευή υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο είναι οι εξής:
Σταματία Ζανετούλη
Ιωάννης Καρανικόλας
Βαλασία Κουμπιού
Γεώργιος Λαουδίκος
Ειρήνη Μαλανδράκη
Δικαία Μάρκογλου
Μιχάλης Φραγκίνης

Για την εξελεγκτική επιτροπή:
Αγγελική Κατσαντώνη
Αγγελική Λιμπέρη
Δήμητρα Παπαγεωργίου

Για την Ο.Δ.Τ.Ε. (αντιπρόσωποι):
Γεώργιος Λαουδίκος
Δικαία Μάρκογλου
Μιχάλης Φραγκίνης

Για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αντιπρόσωπος) τοπικό:
Μιχάλης Φραγκίνης