Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2267

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Την προσεχή Δευτέραν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα αναχωρήση από της Καμείρου Σκάλας εις Πανορ. Σύμης, όπου θα παραμείνη μέχρι της πανηγύρεως της εκεί Ιεράς Μονής.


ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Ως εγνώσθη, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από αύριον απαγορεύεται η έκδοσις νέων ναυτικών φυλλαδίων, μέχρι νεωτέρας διαταγής.
Η απαγόρευσις απεφασίσθη προς τον σκοπόν όπως μη διευρυνθεί έτι παραιτέρω ο αριθμός των νέων ναυτικών, επί του παρόντος, λόγω της παρατεινομένης κρίσεως.


ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ως πληροφορούμεθα η κατάστασις της υγείας του δημάρχου Ρόδου, κ. Πετρίδη εβελτιώθη σημαντικώς, κατόπιν τούτου δε εξήλθε της κλινικής όπου ενοσηλεύετο.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο δήμαρχος κ. Πετρίδης θα επανέλθη εις Ρόδον την προσεχή εβδομάδα.

5.555 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ  ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). Κατά το εξάμηνον από 1ης Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου η επιβατική και τουριστική κίνησις της Πάτμου, είχεν ως εξής: Αποβιβασθέντες επιβάται 3.364 και επιβιβασθέντες 3.379. Τουρίσται 5.555.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνεργάσθη μετά των δημάρχων Λειψών, Κάσου και Καλύμνου και μετά των προέδρων των κοινοτήτων Αρχιπόλεως, Μάσαρη και Διμηλιάς. Επίσης ο κ. Νομάρχης εδέχθη επίσκεψιν του βουλευτού κ. Ζίγδη.


ΕΞΗΤΑΣΘΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ Μ.Κ. ΕΡΓΩΝ
Χθες την 6ην εσπερινήν συνεκροτήθη υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου σύσκεψις, της οποίας μετέσχον οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών και κατά την οποίαν εξητάσθη η πορεία των Μικρών Κοινωφελών Έργων εις την περιφέρειαν του Νομού Δωδεκανήσου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΚΩ-ΠΑΤΜΟΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Υπό της Συνομοσπονδίας διά την Σωτηρίαν του παιδιού εστάλησαν εις το Γραφείον Κοινωνικής Προνοίας Κω 41 χαρτοκιβώτια περιέχοντα τρόφιμα και ιματισμόν διά τα προστατευόμενα παιδιά της Κω και Πάτμου. Σ.Π.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σήμερον την μεσημβρίαν συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός του.
Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των προϋπολογισμών των δήμου Καρπάθου, Μεγάλου χωρίου Τήλου και Σύμης και επί της επισκευής των σχολείων Κρεμαστής.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Σήμερον την εσπέραν η Λ.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέσει τον εσπερινόν εις τον εορτάζοντα ιερόν Ναόν των Αγίων Αναργύρων. Αύριον την πρωίαν η Α.Σ. θα τελέσει την Θείαν Λειτουργίαν.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Υπό της επιτροπής διαιτητών ωρίσθησαν οι εξής διαιτηταί και επόπται των αγώνων της προσεχούς Κυριακής:
Διαγόρας-Ατρόμητος: Διαιτητής εξ Αθηνών, επόπται Ξανθός-Μερκουρίου. Β’ ομάδες: Διαιτητής Γεωργαλλίδης, επόπται Σταμούλης, Ασπασίας.
ΑΟΝ-ΑΕΠ: Διαιτητής Μερκουρίου, επόπται Ασπασίας, Σταμούλης. Β’  ομάδες: Διαιτητής Σταμούλης, επόπται Ασπασίας, Γεωργαλλίδης.
Δωριεύς-Φοίβος: Διαιτητής Ξανθός, επόπται Πιπίνος, Γεωργαλλίδης. Β’ ομάδες: Πιπίνος, επόπτης Γεωργαλλίδης.
Ιάλυσος-Αστήρ: Διαιτητής Εξαδάκτυλος, επόπται Παπαοικονόμου, Τοδουλάκης. Ο αγών Διγενή-Κλεάνθη ανεβλήθη, το δε γήπεδον Κοσκινού δεν απεκλείσθη.