Τελευταία μέρα  για μεταγραφές στο στίβο

Μέχρι σήμερα θα μπορούν οι αθλητές και οι σύλλογοι να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις μεταγραφές στο στίβο. Αφού γίνει η απαραίτητη επεξεργασία από τους αρμοδίους στις εμπρόθεσμες αιτήσεις, θα ανακοινωθούν οι μετακινήσεις για το 2019 μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, όπως γίνεται άλλωστε τα τελευταία χρόνια.