Μοχλός ανάπτυξης τα δημοτικά σχολεία

Το 2019 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία όσο γίνεται περισσότερα παιδιά δημοτικών σχολείων θα έχουν συμμετοχή στα Kids Athletics. Πρόκειται για το πρόγραμμα της IAAF ώστε να υπάρχει δραστηριότητα όχι μόνο από πλευράς σωματείων στίβου αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη συνεννόηση με διευθυντές και γυμναστές στα δημοτικά. 

Από την πλευρά της η ΕΑΣ Δωδεκανήσου, πάντα σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης, κάνει ό, τι είναι δυνατόν, βάσει και των αρμοδιοτήτων της, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, για να υπάρχει έντονη δραστηριότητα. Αυτό άλλωστε έχει επιτευχθεί στην Αθήνα όπου ανοικτοί χώροι, κατάλληλοι για παιχνίδι, υποδέχονται κάθε βδομάδα εκατοντάδες παιδιά για μια πρώτη επαφή με τον στίβο.

Πέραν λοιπόν από την επιτυχημένη δράση της στο κομμάτι της ανάπτυξης, μέσα από την κατάλληλη συνεργασία με άλλους φορείς, η ΕΑΣ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να αναδειχθούν είτε πρωταθλητές τα επόμενα χρόνια είτε εκείνοι που θα έχουν το στίβο και τον αθλητισμό γενικότερα στην καθημερινότητά τους. 

Ο προσανατολισμός  του προγράμματος
Δημοτικό Σχολείο:
Στόχος του προγράμματος η εφαρμογή του στο Δημοτικό Σχολείο, ώστε να έρθει ο μαθητής σε απευθείας επαφή με τον κλασικό αθλητισμό.
Απαραίτητος ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας με τα κατά τόπους Γραφεία και Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκτός από την απαιτούμενη άδεια εισόδου στα Σχολεία από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει σε βάση συνδιοργάνωσης με το Υπουργείο Παιδείας και κατ’ επέκταση με τα Γραφεία Εκπαίδευσης.

Δημιουργία Κέντρων Υλοποίησης και Εφαρμογής Kids’ Athletics: Σταθερά κέντρα εφαρμογής του προγράμματος για την υποδοχή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στις μεγάλες πόλεις στην περιοχή αρμοδιότητάς σας και όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις.

Αθλητικό Σωματείο:   Το πρόγραμμα υλοποιείται στο αθλητικό σωματείο, στις κατά τόπους Ε.Α.Σ., σε κεντρικές εκδηλώσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σωματείο – Ε.Α.Σ. / Τ.Ε.: Ενεργοποίηση του ρόλου των Ε.Α.Σ. και κατ’ επέκταση των Σωματείων στις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Πρέπει να θεσμοθετηθούν και να υλοποιηθούν από τις κατά τόπους Ε.Α.Σ. αγωνιστικές δράσεις kids’ athletics 3-4 φορές το χρόνο, όπως επίσης και να παρακινηθούν τα Σωματεία για διεξαγωγή δράσεων Kids’ Athletics «εσωτερικά» σε κάθε Σωματείο.

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μετά και τη συμφωνία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να επιδιωχθεί η ένταξη του προγράμματος στα Π.Α.Γ.Ο. που υλοποιούν οι Δήμοι (στην κατηγορία των Π.Α.Γ.Ο. «Καινοτόμες Δράσεις») και η υλοποίηση σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Βασική παράμετρος πριν την έναρξη του προγράμματος τοπικά είναι η καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και κατανομής των μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, όπως επίσης και η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το συγκεκριμένο δεν είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης απλώς, αλλά ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των προπονητών, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, όπου και προπονητικά το τοπίο είναι συγκεχυμένο, ώστε να μπορέσουν ουσιαστικά να παρέμβουν, να οδηγήσουν το παιδί στο στίβο αλλά να το κρατήσουν εκεί μέχρι και την ηλικία που θα αρχίσει πλέον να μπαίνει σε «αγωνιστική δράση».