Ποιοι εξελέγησαν στο δ.σ. των δικαστικών υπαλλήλων

Στις  κάλπες προσήλθαν χθες οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιοχής μας, οι οποίοι και εξέλεξαν τα νέα συνδικαλιστικά τους όργανα.

Συγκεκριμένα, από τα 50 εγγεγραμμένα μέλη, ψήφισαν οι 45 και δεν υπήρχαν λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια.
Από την ψηφοφορία λοιπόν εκλέχθηκαν για το διοικητικό συμβούλιο οι εξής:
Γεώργιος Λαουδίκος με 25 ψήφους
Δικαία Μάρκογλου με 24 ψήφους
Βαλασία Κουμπιού με 24 ψήφους
Ειρήνη Μαλανδράκη με 22 ψήφους
Ιωάννης Καρανικόλας με 20 ψήφους

Αναπληρωτές:
Σταματία Ζανετούλη με 18 ψήφους
Μιχάλης Φραγκίνης με 17 ψήφους
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν:
Αγγελική Κατσαντώνη
Αγγελική Λιμπέρη
Δήμητρα Παπαγεωργίου

Για την Ο.Δ.Υ.Ε. (αντιπρόσωποι):
Γεώργιος Λαουδίκος
Δικαία Μάρκογλου

Για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αντιπρόσωπος) τοπικό:
Μιχάλης Φραγκίνης
Η θητεία των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και οι αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση σε σώμα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.