Παρουσίαση βιβλίου: «Geschichte der alten Rhodier/ Ιστορία των  αρχαίων Ροδίων»

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου οργανώνει την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018 στις 18:00 στο Κατάλυμα της Αγγλίας στη Μεσαιωνική Πόλη στην παρουσίαση του κλασικού ιστορικού βιβλίου «Geschichte der alten Rhodier/ Ιστορία των αρχαίων Ροδίων» του H. Van Gelder (Haag, 1900). To βιβλίο,  που   ανατυπώθηκε από το Σύλλογο το 1991,   θα παρουσιαστεί από τον Δρ.  Ιωάννη Βολανάκη, Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων.

Η παρουσίαση θα γίνει στα ελληνικά και στα γερμανικά. Αντίτυπα θα διατίθενται κατά την ημέρα της εκδήλωσης.