ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2270

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΕΒΕΒΑΙΩΣΕΝ ΟΤΙ
ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ως πληροφορούμεθα, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος κ. Βαληνάκην, ότι θα επιληφθεί και θα προωθήσει κατά το δυνατόν, το ζήτημα στέγης των εργατοϋπαλληλικών τάξεων του Βορείου Συγκροτήματος.
Η διαβεβαίωση του κ. Νομάρχου εδόθη εν συνεχεία μακράς συνεργασίας μετά του κ. Βαληνάκη εις την οποίαν παρίστατο  και ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.

ΠΟΛΛΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ

Την προσεχή Παρασκευήν παραμονήν της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης θα πραγματοποιηθούν εκδρομαί διά διαφόρων πλωτών μέσων εκ Ρόδου εις Σύμην, υπολογίζεται δε ότι πολλαί εκατοντάδες προσώπων θα μεταβούν διά το “προσκύνημα” του Πανορμίτου.
Εν τω μεταξύ, υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου καταρτίζεται το πρόγραμμα εξυπηρετήσεως των προσκυνητών και τηρήσεως της τάξεως.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΝ

Το υπουργείον Παιδείας δι’ εγκυκλίου του προς τας Εκπαιδευτικάς αρχάς, γνωστοποιεί ότι κατόπιν προτάσεως της Εθνικής Τραπέζης, θα διενεργηθεί διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών της 5ης και 6ης τάξεως των σχολείων μέσης Εκπαιδεύσεως, προς βράβευσιν εκθέσεως, με θέμα “τα αγαθά της αποταμιεύσεως”. Εις τους μαθητάς των καλλιτέρων εκθέσεων, θα χορηγηθούν υπό της Τραπέζης βιβλιάρια καταθέσεως του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με συμβολικάς δωρεάς της Τραπέζης.
Εξ άλλου, οι συντάκται των τριών καλλιτέρων εκθέσεων, δύνανται να διορισθούν, μετά την αποφοίτησίν των, εις την Εθνικήν Τράπεζαν, εφ’ όσον συγκεντρώνουν και τα καθιερωμένα προσόντα.


Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου κ. Καρρά, μετέβη εις Προφήτην Ηλίαν, όπου επελήφθη διαφόρων θεμάτων του Οργανισμού.
Μεταξύ άλλων ο κ. Νομάρχης εξήτασε την δυνατότητα αξιοποιήσεως, κατόπιν επισκευών, της βίλλας του Προφήτου Ηλία.


Ο “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”
ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ

Σήμερον την 1.30 μεταμεσημβρινήν θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου η πρώτη συνεδρίασις της Νομαρχιακής Επιτροπής Οργανώσεως Κινηματογράφου του χωριού, προς λήψιν αποφάσεων της αρμοδιότητάς της. Της αρτισυστάτου επιτροπής μετέχουν ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο διοικητής Χωροφυλακής, οι επιθεωρηταί της Α’ Εκπαιδευτικής Περιφερείας Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και της Β’ Περιφερείας, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου, ο Διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών και τμηματάρχου της Νομαρχίας.

Σκοπός της συσταθείσης επιτροπής είναι η κατάρτισις προγράμματος μεταβάσεως κινητού κινηματογραφικού συνεργείου εις απομακρυσμένας ή πλησίον κοινότητας και νήσους, όπου θα πραγματοποιούνται προβολαί κινηματογραφικών ταινιών ψυχαγωγικού και μορφωτικού περιεχομένου.
Αι ταινίαι θα αποστέλλονται υπό του υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, υπό διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων υπό κινηματογραφικών εταιρειών και υπό ιδιωτών, πιστεύεται δε ότι ο “κινηματογράφος του χωριού” θα συμβάλει σημαντικώς εις την ενημέρωσιν χωρικών και νησιωτών.