Ιστορική αναφορά

Γράφει ο
Αριστοτέλης Παυλίδης
τ. Βουλευτής Δωδεκανήσου - Υπουργός

Την Περασμένη Κυριακή, 28 Οκτωβρίου, εορτάσαμε με εξαιρετικό ενθουσιασμό την επέτειο του ΟΧΙ του 1940.

Διέφυγε όμως της προσοχής πως η ίδια ημέρα είναι επέτειος της κατά τον Νόμον Ενώσεως της Δωδεκανήσου με την Μητέρα Ελλάδα.

Στις 28 Οκτωβρίου 1947 άρχισε να ισχύει ο Νόμος 518/1948, ο Νόμος δηλαδή της «Προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα». Ο εν λόγω Νόμος  εψηφίσθη υπό της Βουλής των Ελλήνων την 9η Ιανουαρίου 1948 αλλ’ είχε αναδρομική ισχύ από 28 Οκτωβρίου 1947, δεδομένου ότι τότε είχε συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός Κοινοβουλευτικών Κυρώσεων της Συνθήκης των Παρισίων, δια της οποίας η Δωδεκάνησος «Ενσωματώνετο» στον κορμό της Μητροπολιτικής Ελλάδος.

Ειρωνεία της Τύχης: 28η Οκτωβρίου 1940 το μεγάλο ΟΧΙ!
 28η Οκτωβρίου 1947 το Μεγάλο ΝΑΙ! «Επαναπατρισμός» της βασανισμένης Δωδεκανήσου μετά από 638 χρόνια σκλαβιάς.
Ταύτα απλώς για να ενθυμούμεθα, πλήρως, τα της Ιστορίας μας.