Δευτέρα με συνεδρίαση για την ΕΠΣΔ

Αύριο Δευτέρα στις 3 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που συγκάλεσε ο πρόεδρός της Παναγιώτης Διακοφώτης.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση Προέδρου.  
2. Επιτροπή Πρωταθλήματος.
3. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
4. Τεχνική Επιτροπή.

5. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
6. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
8. Αλληλογραφία - διάφορα.