Γενική συνέλευση των  εργαζομένων στο αεροδρόμιο

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται στις 13 Νοεμβρίου τα μέλη του συλλόγου εργαζομένων στο αεροδρόμιο Ρόδου.

Θέματα της συνέλευσης είναι τα εξής:
“Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις λόγω:
α. Της κατάργησης του χώρου στάθμευσης χωρίς εναλλακτική πρόταση.
β. Της ασφάλειας των εργαζομένων λόγω των έργων και της διέλευσης μέσω της πίστας.

γ. Της μη οριστικοποίησης του θέματος της καθαριότητας των χώρων εργασίας, χωρίς πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια.
δ. Της παντελούς έλλειψης επικοινωνίας και συνεργασίας από τη Fraport - Greece και την Κεντρική Υπηρεσίας της Υ.Π.Α”.