On line Aιτήσεις των αναδρομικών  στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

Επιμέλεια:  
Ελευθεριάδη-Ροδίτη Χρυσάνθη
Λογιστής-Φοροτέχνης
Γραμματέας της ΕΛΦΕΕ Ροδου

 

Ηλεκτρονικά  μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όλοι οι συνταξιούχοι  που διεκδικούν τα αναδρομικά από τις μειώσεις  που υπέστησαν με τους Ν.4051 και 4093.

Με την υποβολή της αίτησης οι συνταξιούχοι, αξιώνουν την επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν από το 2013 έως και σήμερα.

Η Αίτηση  προς το ΕΦΚΑ υποβάλλεται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr  και η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του taxis.

Πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και αυτομάτως μεταφέρεστε στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ.
Συμπληρώνετε στα πεδία που ζητούνται   ΑΦΜ και  ΑΜΚΑ και γίνεται οριστική είσοδος στην πλατφόρμα.

Σε αυτό το σημείο θα δείτε  τα στοιχεία σας συμπληρωμένα.
Αν κάποιο από  αυτά δεν ισχύει, έχει αλλάξει, όπως ΑΔΤ  μπορείτε να το διορθώσετε.
Προσοχή σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συμπληρώσετε την  Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνεστε καθώς  και τον Αριθµό  Μητρώου σας.
Καλό θα ήταν να μην υποβάλλουν την αίτηση   με το κείμενο που έχουν συμπληρωμένο οι επίσημες αιτήσεις προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ.

Το κείμενο που πρέπει να αναγράφουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους είναι:

«Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη …….. (γήρατος/αναπηρίας/θανάτου/χηρείας κλπ), έχοντας υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από ……………. (ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης).

Η σύνταξή μου μέχρι πρόσφατα ανερχόταν στο ποσό των ………. ευρώ. Ξαφνικά στις ……… (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) μού απονεμήθηκε επικουρική σύνταξη συνολικού ύψους ……….. ευρώ.
Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:

Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (μείωση που προστίθεται σε σωρεία μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια κατά αντισυνταγματικό τρόπο, όπως έχει ήδη νομολογηθεί), αντίκεινται σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος (εθνικές και υπερεθνικές) και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστούν.

Σε κάθε περίπτωση η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί -και μάλιστα αναδρομικά- δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως «αναπροσαρμόζονται» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση.

Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής της σύνταξής μου δεν έχει εκδοθεί (πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης.
Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, εκτός του ότι παραβιάζει τον νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, εισάγει και ανεπίτρεπτους περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

Ζ Η Τ Ω

Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 (με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου ως προς τις παράνομες περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί μέχρι τότε).
Να μου καταβληθεί το ποσό που παράνομα παρακρατήθηκε κατά την καταβολή της σύνταξης μου κατά το μήνα ………. (μήνας μείωσης).
Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή μείωση»

Ο ΑΙΤΩΝ

Ουσιαστικά, ο ΕΦΚΑ βγάζει από τον κόπο τους συνταξιούχους να εκτυπώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν την αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα ζητούν τα αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν παρανόμως από τη σύνταξή τους, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, θα ζητούν να τους καταβάλλονται από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.
Τα ποσά που μπορούν να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι που υπέστησαν την μείωση των αναδρομικών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 είναι:

Από 10 ως και 100 ευρώ το μήνα για τις επικουρικές ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Δημοσίου που κυμαίνονταν μεταξύ 230 και 655 ευρώ ως το 2012. Οι αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις που επιστρέφονται μέσω δικαστηρίων επιβλήθηκαν με το νόμο 4051, είναι σε ποσοστό 10% για επικουρικές από 200 ως 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% από τα 300 ευρώ και άνω και μπήκαν μετά τις δυο περικοπές που είχαν προηγηθεί από τους νόμους 3986 και 4024 του 2011. Αυτές οι μειώσεις (ν.4051/2012) είναι από 10 ως 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει και το ταμείο που ανήκει κάθε συνταξιούχος και μπήκαν από τον Μάιο του 2012 και μετά. Αυτό το «ψαλίδι» έκρινε ως αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και πλέον (2018) τα δικαστήρια αρχίζουν να δικαιώνουν τους συνταξιούχους που έκαναν αγωγές για τα αναδρομικά τους.

Από 2 ευρώ το μήνα ως 70 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις με το νόμο 4051 στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβάλλεται μέχρι και σήμερα αφού πρώτα αφαιρεθούν από τη μικτή σύνταξη οι περικοπές της ΕΑΣ (ν. 4001/11) και του νόμου 4024 (περικοπή 20% σε τμήμα άνω των 1.200 ευρώ). Η μείωση 4051 στις κύριες είναι αντισυνταγματική και την επιστρέφουν τα δικαστήρια.

 Από 46 ως και 272 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων ή και μερισμάτων που υπερβαίνον τα 1.000 ευρώ. Η μείωση είναι 5% ως 10% αν το άθροισμα είναι από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% αν το άθροισμα είναι ως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ.
Με την αίτηση οι συνταξιούχοι ενημερώνουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ για τις απαιτήσεις τους και ταυτόχρονα κλειδώνουν το δικαίωμα της μη παραγραφής για τα 5 προηγούμενα έτη.

Η υποβολή της αίτησης είναι το πρώτο βήμα.
Το δεύτερο βήμα είναι η άσκηση ένδικων μέσων, δηλαδή αγωγή σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, είτε ατομική είτε ομαδική.
Εδώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε νομικό προκειμένου να αναλάβει την υπόθεσή τους ,ατομικά ή ομαδικά, ώστε να υποβάλλει μήνυση κατά των ασφαλιστικών ταμείων.