Πειθαρχικό συμβούλιο  για τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης

Πειθαρχικό συμβούλιο για θέματα Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 5 του ν.4530/2018 αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελούμενο από τους:
1. Μαραγκό Νικόλαο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Δρακιού Νεκταρία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου.
2. Χριστοδουλάκη Παναγιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Δωδεκανήσου, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Τσαντήλα Φώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Κυκλάδων
3. Ταρασλιά Ευαγγελία, Δικηγόρο με έμμισθη Εντολή, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Μπάλα Ελευθέριο Δικηγόρο με έμμισθη Εντολή, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών Κυκλάδων της ΠΝΑΙ.

4. Τσαουσίδη Παύλο Υ/Α’, Διοικητή του ΑΤ Σύρου-Ερμούπολης, ως μέλος και εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας, αναπληρούμενο από τον Στέργου Γεώργιο, Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου
5. Καστανίδη Θεοδόση, Πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ρόδου, ως μέλος και εκπρόσωπο των ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων, αναπληρούμενο από τον Βαρθαλίτη Ελευθέριο, Πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Σύρου.

Στις περιπτώσεις εκδίκασης παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΕΔΧ αυτοκινήτων ως 5ο μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συμμετέχει ο Κοντός Παναγιώτης - Μιχαήλ, Πρόεδρος του Σωματείου Αμειβομένων Οδηγών Ταξί Ρόδου, ως εκπρόσωπος των οδηγών, αναπληρούμενος από τον Ματσάγκο Κων/νο, μέλος του ίδιου Σωματείου.

Γραμματείς του Συμβουλίου ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι των Δ/νσεων Μεταφορών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ.7 του άρθρου 5 του ν.4530/2018 για τις υποθέσεις των αντιστοίχων νομών:
- Γεωργούλης Λέανδρος υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων, για τις υποθέσεις των ΠΕ Κυκλάδων
- Λοΐζου Ιφιγένεια, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, για τις υποθέσεις των ΠΕ Δωδεκανήσου.

Ως τόπο συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζουμε τα νησιά Σύρο και Ρόδο. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, έπειτα από την εισήγηση της παρ.7δ του άρθρου 5 του ν.4530/2018.
Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4530/2018.
Η θητεία του Συμβουλίου λήγει με την έκδοση της νέας απόφασης συγκρότησής του εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2020».