Πρόστιμο 15.000 ευρώ σε μάντρα αυτοκινήτων

Συνολικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ επέβαλε το τμήμα περιβάλλοντος της διεύθυνσης περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασμού Δωδεκανήσου σε μάντρα παλαιών αυτοκινήτων και σιδερικών στο νησί της Ρόδου.

Μάλιστα κλιμάκιο της υπηρεσίας διενήργησε έλεγχο στη μάντρα μετά από καταγγελία που έκαναν πολίτες, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα διαπιστώθηκε η λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών αποβλήτων χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες κατά παράβαση των νόμων καθώς και ότι η αποθήκευση των στερεών αποβλήτων γίνεται σε μη κατάλληλα για την προστασία του περιβάλλοντος διαμορφωμένους χώρους επίσης κατά παράβαση των νόμων.

Για την πρώτη παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο που ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 Ευρώ) και για τη δεύτερη παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο που ανέρχεται σε  έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000 Ευρώ)
Πρόστιμο και σε ξενοδοχείο της Ρόδου
Επίσης η υπηρεσία στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Ρόδου επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 2000 ευρώ καθώς διαπίστωσε δύο παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα η ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,  και παρά το ότι το κλιμάκιο κατά τον έλεγχο και την αυτοψία ζήτησε από την Διεύθυνση του ξενοδοχείου τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αντίστοιχη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) αυτές δεν κατατέθηκαν.

Επίσης στη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, λειτουργούσε σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με άντληση μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μπροστά από τη μονάδα, όπου γινόταν μηχανική επεξεργασία του εντός της μονάδας ( σύστημα αφαλάτωσης ) και απόρριψη των υγρών αποβλήτων που προέκυπταν από την αφαλάτωση στην παράλια ζώνη, δηλαδή σε παραλία λουομένων, δίχως οποιαδήποτε αδειοδότηση, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση τοπικού χαρακτήρα.