Αγκομαχούν και πάλι συναλλασσόμενοι και εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ

Η μεγάλη δοκιμασία, εργαζομένων και ανέργων συναλλασσόμενων με την υπηρεσία του ΟΑΕΔ  ξεκίνησε και πάλι στην περιοχή μας, σε ότι αφορά τα επιδόματα ανεργίας. Κι είναι αλήθεια ότι οι υπάλληλοι που απέμειναν να υπηρετούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον κόσμο.

Για να είμαστε όμως δίκαιοι προβλήματα υπήρχαν και θα υπάρχουν, γιατί όσο καλά και να εργαστεί κανείς, είναι αδύνατο να διεκπεραιώσει χιλιάδες υποθέσεις μέσα σε λίγες μέρες.

Άρα σε αυτό που όλοι συμφωνούμε είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το συγκεκριμένο σύστημα.

Σε σημείο τέτοιο που να απλουστευθούν αφενός οι διαδικασίες και αφετέρου οι άνεργοι να πληρώνονται στην ώρα τους. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.