Παναγιώτης Κουνάκης σε Χατζημάρκο για LED: «Άδραξε την ευκαιρία και πάρε την σωστή απόφαση που θα στηρίξουμε όλοι»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κουνάκης, αναφέρει τα εξής:

Ο αποπροσανατολισµός από την ουσία του διαγωνισµού των φωτιστικών LED αξίας 4,5 εκ. ευρώ συνεχίζεται από τον κ. Χατζηµάρκο.

Ο ίδιος και οι γύρω του παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι στις 31.01.2018 µε την 127/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία δεν προσβλήθηκε νοµικά, ο προηγούµενος διαγωνισµός χαρακτηρίστηκε "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ".

Μία προδικαστική απόφαση την οποία ουδέποτε τόλµησε να προσβάλει στα αρµόδια εφετεία ή στο συµβούλιο της Επικρατείας ο κ. Χατζηµάρκος και η οποία ακύρωσε τον διαγωνισµό, όπως ακριβώς θα µπορούσε να κάνει και µία δικαστική απόφαση.

Πρόκειται, δηλαδή, για απόφαση που ανάγκασε τον κ. Χατζηµάρκο σε πολιτική ήττα και υποχώρηση, διότι σύµφωνα µε το Νόµο, οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ είναι δεσµευτικές, όπως και οι δικαστικές. Άλλωστε, σύµφωνα µε την ερµηνεία του νόµου οι αποφάσεις της Αρχής αυτής εξοµοιώνονται µε δικαστικές αποφάσεις.

Γι' αυτό επισυνάπτω µία χαρακτηριστική παράγραφο της επίµαχης απόφασης, που χαρακτηρίζει "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ" τις απαιτήσεις του προηγούµενου διαγωνισµού που παρακωλύουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Αυτά όµως ερευνώνται και από τη δικαιοσύνη όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουν.

 

 

Το ζήτηµα σήµερα είναι οι ακολουθούµενες διαδικασίες και η λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία µε πρόταση του νοµικού συµβούλου της ΠΝΑΙ επί της ουσίας παρέκαµψε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισµού. Αντί να γίνει σεβαστή η γνώµη των αρµόδιων µηχανικών να αποκλειστούν και οι δύο εταιρίες και να ακυρωθεί ο διαγωνισµός, συνεχίστηκε µόνο µε µία.

Καλούν µάλιστα την µοναδική εταιρία να προσκοµίσει τεχνικές διευκρινίσεις τις οποίες ενώ η επιτροπή διαγωνισµού έκρινε ουσιώδεις αυτοί θεώρησαν ότι είναι επουσιώδεις. Ασφαλώς και αυτό αποτελεί δικαίωµα της πλειοψηφίας, αλλά της αναλογεί και η ευθύνη ότι µετέτρεψαν το Οχι της πλειοψηφίας της Επιτροπής Διαγωνισµού σε Ναι, ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας.

Όλα αυτά κάποιοι δεν ήθελαν να λεχθούν στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και πέταξαν την µπάλα στην εξέδρα, µετατρέποντας την (σε µία ακόµη) συνεδρίαση σε µάχη εντυπώσεων. Η πρότασή µου, την οποία θα καταθέσω και επίσηµα στην επόµενη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής είναι απλή.

Να υιοθετηθεί η απόφαση των αρµόδιων µηχανικών και να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισµός µε καλύτερη διαδικασία. Να ακολουθήσουµε το µοντέλο της αυτοχρηµατοδότησης µέσω ΣΔΙΤ (Σύµβαση Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα) µετά από νέο διαγωνισµό για ιδιώτη επενδυτή.

Πρόκειται για διαδικασία που έχει ακολουθήσει και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης και άλλοι µε πολλά πλεονεκτήµατα, διότι δεν εξαντλούνται πόροι που θα µπορούσαν να διατεθούν σε άλλα έργα και το ρίσκο της επένδυσης βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιώτη.

Πρόθεση µου, είναι να προτείνω την καλύτερη λύση για τον τόπο και να βοηθήσω το έργο των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συµβούλιο και την Οικονοµική Επιτροπή. Μία οικονοµική επιτροπή στην οποία δεν µετέχει ούτε δικηγόρος ούτε οικονοµολόγος από την πλειοψηφία επειδή έτσι ήθελε ο κ. Χατζηµάρκος.

Η κουλτούρα συνεργασίας ειδικά εν όψει της εφαρµογής της απλής αναλογικής θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα. Δυστυχώς όµως η τακτική της όξυνσης του κ. Χατζηµάρκου δεν αφήνει περιθώρια συναινετικών λύσεων. Αντί για διάλογο και συνεννόηση χρησιµοποιούνται πολιτικά υποτακτικοί για να πραγµατοποιούν χυδαίες προσωπικές επιθέσεις.

Η στοχοποίηση σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο ακόµα και σε ασθενή µέλη της οικογένειας µου δεν µου είναι άγνωστη. Όσο και αν προκληθώ δεν πρόκειται να απαντήσω σε υβριστές ούτε να φοβηθώ. Αντίθετα, θα συνεχίζω να ασκώ τα καθήκοντα µου κατά συνείδηση µε διάθεση συνεργασίας στα θετικά αλλά και πολιτικής κριτικής στα αρνητικά και µοναδικό µου γνώµονα την προαγωγή της αλήθειας και το καλό του τόπου.

Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τις οικογενειακές µου αρχές και να παρασυρθώ στο επίπεδο της λάσπης και των χαρακτηρισµών.