Δεκάδες καταστηματάρχες της Ρόδου θα συμμετάσχουν  στη δράση “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”

Σε 91 ανέρχονται τελικά οι καταστηματάρχες της πόλης της Ρόδου που υπέγραψαν τις αιτήσεις για να ενταχθούν στη δράση την οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν από κοινού το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και ο δήμος Ρόδου, και δεν είναι άλλη από τα “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου”.

Πρόκειται όπως έγραψε προ ημερών η «Ροδιακή» για ένα νέο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων σε εμπορικές περιοχές των πόλεων όλης της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά θα κατατεθεί ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει όλα όσα ζητήθηκε να υλοποιήσουν τόσο ο δήμος όσο και το επιμελητήριο ξεχωριστά ώστε να τεθεί προς αξιολόγηση για να αποφασιστεί αν θα είναι η περιοχή μας μέσα σε εκείνους που θα επιλεγούν και θα χρηματοδοτηθούν για να υλοποιήσουν το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη δράση θα προταθεί από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, και για το κέντρο της πόλης της Κω, όπου μάλιστα το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες έφτασαν τους 200!

Επρόκειτο για μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία την οποία έπρεπε να ακολουθήσουν κατά γράμμα οι εταίροι, και η οποία περιλάμβανε ακόμα και εξειδικευμένη τεχνική έκθεση για τα χαρακτηριστικά των προσόψεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων που δήλωσαν ενδιαφέρον.

Εκτός αυτού ζητήθηκε επίσης η αποτύπωση με φωτογραφίες ακόμα και των κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνουν όπως διευκρινίστηκε τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων.

Εξίσου σημαντική ήταν η δουλειά που έγινε και στο δήμο Ρόδου από τις υπηρεσίες του για τα όσα έπρεπε να εντάξει στο δικό του φάκελο και μάλιστα υπήρξε και προσωπικό ενδιαφέρον για τη διαδικασία από τον ίδιο το δήμαρχο Φώτη Χατζηδιάκο ο οποίος παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη της πορείας της.

Αντίστοιχα από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος Γιάννης Πάππου και η γενική γραμματέας Φαίδρα Σπανού, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και η υλοποίησή της αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική όψη των κέντρων των πόλεων.

Αυτό ακριβώς ευελπιστούν να καταφέρουν για το κέντρο της πόλης της Ρόδου, ο δήμος και το επιμελητήριο, ενώ η περιοχή στην οποία προτείνεται να εφαρμοστεί περικλείεται από τις οδούς Αμερικής, Παπάγου, 25ης Μαρτίου και Αβέρωφ.