Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Λ.Τ.) θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη, στις 11:00 το πρωί, είναι η ειδική συνεδρίαση της Διοίκησης του Λ.Τ. που γίνεται κάθε χρόνο για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019.

Αμέσως μετά, στις 12:00 το μεσημέρι, θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του σώματος με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών – προμηθειών - εργασιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

3. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λιμένα Ρόδου» εργολαβίας VAST – MΑKE I.K.E.

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών του έργου «αποκατάσταση ζημιών τμήματος αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λυμένα Ρόδου» εργολαβίας VAST – MΑKE I.K.E.

5. Έγκριση 1ου λογαριασμού της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι τμήμα της μελέτης  με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» που συνέταξε η ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ  ποσού αμοιβής 4.830,42 € με 24% Φ.Π.Α.,  ΚΑΕ:10-7412.047.