Υπόγειες σήραγγες στην αρχαιότητα

Του Σωτήρη Ζάγορα
Μαθηματικού

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η περίοδος της κίνησης ενός σώματος μέσα σε μια σήραγγα είναι Τ=84min, κατά συνέπεια ο χρόνος για να μεταφερθεί το σώμα από τη μια άκρη της σήραγγας έως την άλλη, είναι ίσος με μισή περίοδο (Τ/2), δηλαδή είναι ίσος με 42min και ανεξάρτητος της απόστασης!

Επιπλέον, το κόστος μιας τέτοιας μετακίνησης είναι μηδενικό, αφού την απαιτούμενη ενέργεια την προσφέρει το βαρυτικό πεδίο της Γης!

Παρατηρήσεις:
 1) Φυσικά κατά την κίνηση του σώματος μέσα στη σήραγγα θα αναπτύσσονται και δυνάμεις τριβής, όμως με κατάλληλες τεχνικές μπορούμε να τις μειώσουμε δραστικά.

2) Οι στοές επίσης ενδεχομένως να μην είναι ευθείες, αλλά να παρουσιάζουν κάποια καμπυλότητα, όμως και σε αυτή την περίπτωση το σώμα εκτελεί ταλάντωση μη γραμμική, με περίοδο που δεν διαφέρει σημαντικά από αυτή που υπολογίσαμε στην περίπτωση της γ.α.τ.

3) Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επινοήσει και εφαρμόσει απίστευτες για την εποχή τους τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα να περιστρέφουν τον τεραστίων διαστάσεων ναό του Επικούρειου Απόλλωνα περί άξονα. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
➢ Οι υπόγειες σήραγγες των αρχαίων Ελλήνων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ταχύτατες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων μέσα από αυτές;

➢ Στη σήραγγα που ενώνει την Πεντέλη με την Ακρόπολη των Αθηνών, θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά τεραστίων ποσοτήτων Πεντελικού μαρμάρου για την κατασκευή του Παρθενώνα και των άλλων μνημείων;

➢ Μήπως η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την ταχύτατη μεταφορά στρατιωτών από τους Δελφούς προς την Αττική, με αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμό των Περσών κατά την ημέρα που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας;  

➢ Τις ομάδες ξένων πανεπιστημίων που ερεύνησαν κατά καιρούς τέτοιες σήραγγες, τις συνόδευαν και  Έλληνες επιστήμονες; 
Κατέγραψαν τα πορίσματα των ερευνών; 

➢ Έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια μεταπτυχιακά προγράμματα με θέματα γύρω από την αρχαία Ελληνική μηχανική; 

➢ Αξιοποιούνται από την πολιτεία ανάλογα προγράμματα προς όφελος της εθνικής οικονομίας και ειδικά σε περιόδους κρίσης;

➢ Η παραπάνω εφαρμογή υπήρχε στα σχολικά βιβλία Φυσικής  Γ΄ Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης) στο κεφάλαιο των Ταλαντώσεων,  γιατί όμως όχι και στις αντίστοιχες νεότερες εκδόσεις;

Θα παρατηρούσα τέλος ότι ναι μεν ορθά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε τις παλιές! 

Είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του εξαίρετου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, διαφορετικά η «ανάπτυξη» θα παραμείνει ένας στείρος όρος που θα χρησιμοποιείται μόνο στα τηλεοπτικά πάνελ ή στις προεκλογικές ομιλίες!