Διεκόπη ο αγώνας Παγκορινθιακού - Διαγόρα

Ο ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΙΕΚΟΠΗ ΕΙΣ ΤΟ 74’ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ κ. ΚΟΥΛΑΞΗ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΤΟ 1-0


Ο διαιτητής εδάρη-Πλήρης περιγραφή της συναντήσεως

Τρεις χιλιάδες φίλαθλοι έδωσαν προχθές το απόγευμα το «παρών» είς το Εθνικόν Στάδιο κατά τον αγώνα Διαγόρα-Παγκορινθιακού όστις διεξήχθη διά τα προκριματικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ούτοι παρέστησαν μάρτυρες του δράματος του Πρωταθλητού Δωδεκανήσου κατά το οποίον επί 50’ καθηλωμένος είς τα «καρρέ» του Παγκορινθιακού εμάχετο διά την ισοφάρησιν του αγώνος.... Αλλά η πορεία του πρωταθλητού μας, ανεκόπη υπό μιας καταπληκτικής σφυρίκτρας. Ο αγών ήρχισε υπό βροχήν και εσυνεχίσθη μέχρι τάς αρχάς του Β’ ημιχρόνου.

Η ακαταλληλότης του γηπέδου ημπόδισε και τάς δύο ομάδας να αναπτύξουν τεχνικό, και περιορίσθησαν είς δυναμικό και σκληρό παιχνίδι. Αλλά  ας δούμε την περιγραφή του αγώνος.

***

Την 3.15 μ.μ. ήρχισε ο αγών μεταξύ Παγκορινθιακού-Διαγόρα υπό την διαιτησίαν του Διαιτητού ΕΠΟ κ. Κουλαξή όστις είχεν επόπτας τούς Διαιτητάς ΕΠΣΔ κ.κ. Πολυχρόνη και Λουΐζον.

Προ του διαιτητού αί ομάδες παρετάχθησαν ως εξής:

ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ: Δέδες, Αναστασόπουλος, Βικάτος, Μουζάκης, Τασίνος, Νέζης, Κόλλας, Κόης, Μπινιάρης, Μιχαλάκης και Μαντάς.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Πετρίδης, Σκούλουκας, Δελαπόρτας, Κωνσταντίνου, Ζωΐδης, Κυπραίος, Κυπριώτης, Παπαδιός, Σβίνος, Ασπράκης και Πανάγος.

Το εναρκτήριο λάκτισμα έχει ο Διαγόρας όστις επιχειρεί κάθοδον διά του Σβίνου. Ο Σβίνος τριπλάρει τον δεξιό χάφ του αντιπάλου ο οποίος τον ανακόπτει με προβολή. Το φάουλ κτυπά “μελέ” ο Ζωίδης, δημιουργείται σύγχυσις είς τα καρρέ του Παγκορινθιακού αλλά ο Αναστασόπουλος αποσοβεί τον κίνδυνο. Ευρισκόμεθα είς το 5’ και ο Παγκορινθιακός επιχειρεί κάθοδον από αριστερά.

Ο Τασινός προωθεί την σφαίρα και πασσάρει είς τον Μαντάν ο οποίος με ατομική προσπάθεια αφού προηγουμένως ετρίπλαρε τον Κωνσταντίνου σουτάρει τεχνικά μελέ και η μπάλλα διαγράφει τροχιάν και καταλήγει είς τέρμα. Ο Πετρίδης μη ευρισκόμενος εις θέσιν να αποκρούσει απλώς παρηκολούθησε την πορεία της μπάλλας.

Ο Διαγόρας αφυπνισθείς επεχείρησε καθόδους διά του Ζωίδη, Ασπράκη και Παπαδιού και εκέρδισε τρία αλλεπάλληλα κόρνερ είς το 9’, 11’ και 13’. Είς το τριτανό Ασπράκης εκτύπησε την σφαίραν εντέχνως. Δημιουργείται πανικός και ο Σβίνος με ωραιοτάτη κεφαλιά σημειώνει τέρμα.

Αλλά ο κ. διαιτητής όλως παραδόξως σφυρίζει φάουλ. Από του 13’ μέχρι του 24’ ο Παγκορινθιακός εγκαθίσταται είς τα καρρέ του Διαγόρα. Πρωταγωνισταί της ανωτέρω επιθέσεως ήσαν οι επιθετικοί ποδοσφαιρισταί οι οποίοι ενέσπειρον τον πανικόν είς την άμυνα του Διαγόρα.

Η φιλοξενουμένη ομάς συνέθεσε μίαν καταπληκτικήν επίθεσιν με τρία φόρ, αλλά υστερεί είς τά τελικά σουτ. Ο Διαγόρας ισορροπεί τον αγώνα και από του 24’ μέχρι του 40’ παίζεται παιχνίδι του κέντρου με ακάρπους «αψιμαχίας».

Είς το 41’ ο Ασπράκης τροφοδοτεί τον Κυπριώτη ο οποίος ευρίσκεται μόνος είς την αριστερά πλευρά, αλλά ούτος αντί να τροφοδοτήση τον Σβίνο ο οποίος ήτο είς θέσιν σουτ σουτάρει άουτ. Μία σπανία ευκαιρία διά τον Διαγόρα χάνεται. Με χωρίς τίποτε το αξιόλογο λήγει το α’ ημίχρονο με 1-0 υπέρ του Παγκορινθιακού.

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
Είς την επανάληψιν ο Διαγόρας παρουσιάζεται πλέον συνδεδεμένος και πραγματοποιεί καθόδους. Αλλά προσκρούουν είς τον «φορ» Αναστασόπουλον ο οποίος αναδεικνύεται ο καλύτερος των 22. Ο Πρωταθλητής Δωδεκανήσου εγκατεστημένος είς την περιοχήν του αντιπάλου δεν δύναται όμως, να αξιοποιήση τους συνδυασμούς του ένεκα τής σφυρίκτρας.

Ο Παγκορινθιακός με 8 είς την άμυνα ηγωνίζετο απεγνωσμένως να κρατήση το σκορ μέχρι τέλους του αγώνος. Αί σποραδικαί καθοδοί του ήσαν λίαν επικίνδυνοι, είς το 23’ δε λεπτόν ο μέσα αριστερά Κόης μίαν ευκαιρία δι’ επίτευξιν δευτέρου τέρματος. Είς το 29’ το οποίον ήτο χάνει και το μοιραίον λεπτόν του αγώνος ο Αναστασόπουλος υποπίπτει είς φάουλ επί του Σβίνου δύο μέτρα έξω της αριστερής πλευράς της μεγάλης περιοχής.

Καλείται ο Σκούλουκας να κτυπήσει το φάουλ ο οποίος με αστραπιαίο σουτ-διήλθε υπεράνω του Παπαδιού και Αναστασόπουλου-επιτυγχάνει την ισοφάρισην. Ο Διαιτητής σφυρίζει και δείχνει κέντρο αλλά μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα δεικνύει φάουλ. Οι Διαγοριδείς διαμαρτύρονται, αλλά ο διαιτητής ανένδοτος δεικνύει φάουλ. Μετ’ ολίγα λεπτά ο Αρχηγός του Διαγόρα Ζωίδης συμφωνεί μετά του διαιτητή, αλλά ούτως όλως παραδόξως σφυρίζει λήξιν του αγώνος.

Δημιουργείται πανδαιμόνιον και ο Κωνσταντίνου λακτίζει τον διαιτητή ο οποίος πίπτει είς το έδαφος αναίσθητος. Ούτος υπέστη θλάσιν ελαφράς μορφής της σιαγόνος ενεκα της επιπτώσεως και σχισμήν αμφοτέρων των χειλέων. Ούτος μεταφέρθη είς τα αποδυτήρια όπου του παρεσχέθησαν αί πρώται βοήθειαι.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η ομάς του Παγκορινθιακού ηγωνίσθη προχθές πρακτικά και μοντέρνα. Χωρίς πολλές τρίπλες, χωρίς θεατρινισμούς αλλά όμως χωρίς σουτ. Πάντως κατά το μεγαλύτερον διάστημα του αγώνος η άμυνά του εδεινοπάθησε ενώ η επιθετική γραμμή εκινείτο με μοναδικήν μαεστρίαν.

Οι μέσοι έπαιξαν μάλλον αμυντικά υποβοηθούντες ούτω τους οπισθοφύλακας στην αναχαίτησιν των επιθέσεων του Διαγόρα. Καλύτερος εξ όλων ο κεντρικός  μπακ Αναστασόπουλος και ο εξαίρετος φορ Μαντάς.

Έχασε ένα αγώνα «τζάμπα» μπορούμε να πούμε ο πρωταθλητής μας Διαγόρας. Ασφυκτική υπεροχή κατά το μεγαλύτερον διάστημα της συναντήσεως αλλά όμως...

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Πραγματική ατραξιόν η διαιτησία του κ. Κουλαξή (ΕΠΟ).
Διαιτησία διπλωματική. Εσφύριξε πολλά φάουλ, ανύπαρκτα τα περισσότερα εις βάρος του Παγκορινθιακού, 49 τον αριθμόν. Τα φάουλ αυτά ήσαν ακίνδυνα διά τον Παγκορινθιακόν ενώ τα σοβαρά δεν εσφύριζε συστηματικώς. Όσο για το τέρμα το επιτευχθέν υπό του Διαγόρα δεν χρειάζονται σχόλια. Ο φίλαθλος κόσμος τον έκρινε...

***

Εις την εξέδρα των επισήμων διεκρίναμεν τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδη, τον Διευθυντήν της Νομαρχίας κ. Βόνδαν, τον Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ενώσεως Αργολιδοκορινθίας, τον Πρόεδρον του Διαγόρα και λοιπούς αθλητικούς παράγοντας.

Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ