Λείπουν τα στοιχεία απο το Φράγμα του Γαδουρά

Στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το φράγμα Γαδουρά προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, δεν υπάρχουν, όπως επισημαίνει αναγνώστης μας, οι μετρήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Λείπουν δηλαδή τα στοιχεία του παραπάνω τριμήνου που αφορούν τη θολότητα, την αγωγιμότητα, το χρώμα, τη γεύση και οσμή, το ph και τα κολοβακτηριοειδή, καθώς επίσης και την τελική ποσότητα του νερού που υπάρχει στο φράγμα. Γιατί;                           

Β. Μ.