Πρόστιμο 10.000 ευρώ  σε κτηνοτροφική μονάδα της Ρόδου

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε σε κτηνοτροφική εγκατάσταση του νησιού, το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας Δωδεκανήσου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από το πρακτικό της επιτροπής σταβλισμού της περιφερειακής ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ελλιπής και διαφοροποιημένη υλοποίηση των βελτιωτικών εργασιών σε σχέση με όσες ορίστηκαν από τους αρμόδιους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό πρόστιμο ήταν της τάξης των 5.000 ευρώ, όμως διπλασιάστηκε και έφτασε τα 10.000 ευρώ καθώς από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη μονάδα προκαλείται υγειονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Επισημαίνεται ότι τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αν και τότε διαπιστωθούν ελλείψεις που επηρεάζουν τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης η επιτροπή σταβλισμού μπορεί να εισηγηθεί ακόμα και τη διακοπή λειτουργίας της όπως προβλέπει ο νόμος.