Ενημέρωση για τις συμμετοχές  στο Πανελλήνιο του Τζούντο

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ενημερώνει τα Σωματεία τα οποία θα λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών στη Βέροια στις 22 & 23 Δεκεμβρίου, πως θα πρέπει να στείλουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email): pulseevolutionofsports@gmail.com, director@hjf.gr έως τη Δευτέρα 17/12/2018 και ώρα 23:59. Από τη Ρόδο έχουν γνωστοποιήσει πως θα συμμετάσχουν η Φλόγα και ο Αγήνορας με τρεις και δύο αθλητές-αθλήτριες αντιστοίχως έχοντας σκοπό την όσο γίνεται καλύτερη παρουσία σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Πρόκειται για τους αγώνες με συμμετοχή κάθε χρόνο των κορυφαίων και φέτος θα διεξαχθούν στο Φιλίππειο Δημοτικό Γυμναστήριο, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές-αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 1997 και πριν.

Επίσης μπορούν να έχουν παρουσία και οι Έφηβοι/Νέοι/Νέες/Νεανίδες στις παρακάτω κατηγορίες βάρους:
Σάββατο:  Άνδρες : -60,-66, -73, -81,-90,-100,+100
Γυναίκες: -48,-52,-57, -63,-70,-78,+78
Κυριακή:  Ομαδικό Ανδρών στις κατηγορίες -66, -73, -81, -90 και +90 κ.
Ομαδικό Γυναικών στις κατηγορίες -52,-57, -63,-70,+70.

Λεπτομέρειες για τις συμμετοχές:
-Δικαίωμα συμμετοχής στο ομαδικό: 150 ευρώ τα οποία θα καταβληθούν επί τόπου.

Α. Όποιος κατέχει άδεια ασκήσεως προπονητή τζούντο από τη ΓΓΑ, δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εκτός εάν έχει ήδη καταθέσει την άδειά του στην Ε.Ο.Τζούντο (Ν2725, αρθρο 31, όπως προστέθηκε με το άρθρο 75, παρ. 4 του Ν3057/2002).
Επίσης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, αθλητές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση προπονητή τζούντο με οποιοδήποτε Σωματείο.

Β. Όσα σωματεία δεν έχουν αποστείλει το έντυπο περί προσωπικών δεδομένων και δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο για την αγωνιστική πλατφόρμα της Pulse evolution of Sports δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στους αγώνες.
-Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
-Σύλλογος που δεν θα έχει αποστείλει τέτοια ονομαστική δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα αποκλειστεί των αγώνων.
-Κάθε αθλητής ή αθλήτρια μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε μία απ’ όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.
-Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων στο Πρωτάθλημα, σημαίνει ότι αυτά αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις της προκήρυξης, ενώ δεν υπάρχει όριο συμμετοχών ανά κατηγορία.