Δυνατότητες για ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ανοίγονται για τα νησιά μας, μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου που κατέθεσε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, και αφορά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στο θεματικό τουρισμό.

Στο νέο καινοτόμο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμό που είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης της υπουργού Τουρισμού με το σύνολο των φορέων του ελληνικού τουρισμού,  ορίζονται όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού, δημιουργούνται νέα πεδία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα θεματικά τουριστικά προϊόντα, θεσπίζονται προδιαγραφές πιστοποίησης και κανόνες ασφαλείας και εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο θεματικό τουρισμό.

Μέχρι και σήμερα δεν υπήρχε κάποιο υπόβαθρο ώστε να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας του τουρισμού, αλλά στο μέλλον και με βάση πλέον τη νομοθεσία αυτό θα είναι εφικτό

Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις που θα αφορούν τη νέα αυτή τάση του τουρισμού θα βρίσκουν γόνιμο έδαφος  και θα μπορούν να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στα νησιά επειδή τα νησιά είναι μοναδικά οικολογικά σύνολα και έτσι μπορούν να «απαντήσουν» στο μαζικό τουρισμό των μεγάλων προορισμών.

Για παράδειγμα αγροτουρισμός, πράσινος τουρισμός, θρησκευτικός και περιπατητικός τουρισμός, θαλάσσιος, ιαματικός, ιατρικός και οδοντιατρικός τουρισμός  θα βρίσκουν διέξοδο και ο επιχειρηματίας θα μπορεί στο εξής να συνδυάσει τη λειτουργία της μονάδας του με τις ειδικές αυτές μορφές τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα αποκτήσουν πλέον μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) και ειδικό σήμα λειτουργίας και κάθε μία θα έχει με αυτό τον τρόπο τη δική της ταυτότητα. Αυτό θα της επιτρέπει να προβάλλεται μέσα από τα παγκόσμια site των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καθώς κατ’ εκτίμηση οι μισοί από τους τουρίστες αναζητούν τέτοιου είδους διακοπές και εμπειρίες.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει επίσης το νομοσχέδιο απελευθερώνεται το επάγγελμα του ξεναγού υπό προϋποθέσεις για τις σπάνιες γλώσσες, κάτι που θα δώσει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη διπλωματούχων ξεναγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο δε ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ΑΣΤΕΡ καθώς θα υπάρξει άλλο ειδικό νομοσχέδιο ( βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας) για την τουριστική εκπαίδευση που θα ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες σε ότι αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των τουριστικών σχολών.
Επίσης σημαντικό είναι και το ότι στο εξής όπως προβλέπει το νομοσχέδιο και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια θα κατοχυρώνουν το όνομά τους και θα αποκτούν διακριτικό τίτλο, κάτι που επιτεύχθηκε μετά από προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ενοικιαζομένων δωματίων Παναγιώτης Τοκούζης.

Για τις θέσεις στάθμευσης
Επίσης μέσω του νομοσχεδίου ρυθμίζονται και όλα όσα αφορούν τις θέσεις στάθμευσης μπροστά από τα ξενοδοχεία καθώς δίνεται πλέον η αρμοδιότητα στα δημοτικά συμβούλια να παίρνουν την απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση το δ.σ. Ρόδου θα αποφασίζει πλέον πόσες θέσεις θα είναι αναγκαίες για τα ξενοδοχεία προς εξυπηρέτηση των πελατών τους και αυτές θα παραχωρεί. Αυτή είναι μία σημαντική εξέλιξη ειδικά για τα ξενοδοχεία της πόλης όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι έντονο και οι θέσεις στάθμευσης δυσεύρετες. Στο εξής με βάση τη νόμο θα χορηγούνται θέσεις στάθμευσης όσες εκτιμά το δ.σ. ότι είναι απαραίτητες για τους πελάτες του κάθε ξενοδοχείου αφού κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά.

Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις που εισάγει, το Υπουργείο Τουρισμού θεωρεί ότι πετυχαίνει:
• την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, την ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και τη δυναμική ένταξη των τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη τουριστική αλυσίδα.
• την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση του αντικειμένου στο σύνολο των θεματικών τουριστικών προϊόντων
• την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την επίτευξη χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κα), κωδικοποιώντας και απλουστεύοντας δυσλειτουργικές και γραφειοκρατικές αδειοδοτικές διαδικασίες.
• την ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών για την επίτευξη μιας περισσότερο ισόρροπης κατανομής των τουριστών ανά την χώρα και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.