ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2306

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Εκκλησιαστική επιτροπή Γενναδίου ευχαριστεί θερμώς τους εν αλλοδαπή ευρισκομένους Γιανναδενούς και μη διά την αυθόρμητον συνεισφοράν αυτών, διά την ανέγερσιν τριών δωματίων εις το παρεκκλήσιον της Ευαγγελιστρίας, έχοντας ονομαστικώς ως εξής:

 

Χάρτφορντ Αμερικής
Π. Κοντός Μυτιλήνη 10 δολ, Α. Ευθυμίου 5 δ., Α. Μακιάρης 15 δ., Φ. Ευαγγελινός 15 δ., Κ. Κλημέντου 20, Σ. Μιντάτος 10, Δ. Μιντάτος 10, Δ. Ευαγγελινός 10, Ε. Πωλονέτος 7, Ε. Ψαράς 10, Δ. Μαρασιώτης 10, Στ. Χατζησάββας 1, Σ. Μανούσος 5, Α. Αθανασιάδης 10, Η. Ψαράς 5, Α. Φάκκα 5, Πλ. Διακοσάββα 5, Σ. Κλουβάκης 10, Στ. Γιαμαλής 10, Φ. Καμάης 20, Σ. Τσαντάς 10, Θ. Χιωτάκης 10, Ι. Γιαμαλής 10,  Αν. Κοκιάς 10, Εμ. Τσαντάς 10, Δ. Γιαμαλής 10, Β. Γιαμαλής 10, Β. Παιντέρη Ιστρίδα 5, Γ. Σταματέλλος 2, Στ. Χατζηγεωργίου 10, Σάββας Ψαρράς 10.

Σίδνεϋ Αυστραλίας
Σ. Ι. Σαράντου λιρ. Αυστραλίας 5, Ι. Γ. Σαράντου 5, Δ. Ακκούρης 5, Κ. Τσανιάς 5, Μ. Σκουτούρογλου 5, Σ. Διακοστέργου 5, Υιοί Χ. Λάμπη 5, Υιοί Μηνέττου 5, Σ. Α.Σάββα 4, Μ. Μηνέττος 3, Α. Αντωναράς 3, Κ. Χατζηγεωργίου 5, Ι.Σ. Χατζηδημητρίου 2, Γ. Κωσταντάκης 1, Πιζίμολας 1, Γ. Χατζηδημητρίου 1, Ι. Χατζηδημητρίου 1.

Αδελλαΐς Αυστραλίας
Στ. Μπέης 10, Β. Ι. Μπέης 5, Ι.Σ. Μπέης 5, Ν. Χατζηδημητρίου 5, Ι. Πιζίμολας 5, Ν. Κάλλιος 5, Εμ. Σφυρίου 5., Ι. Αντωναράς 5, Φ. Πιζίμολας 5, Ν. Κουφαλλάκης 5, Φ. Πιζίμολας 5, Φ. Πέσχας 5, Φ. Αντωναράς 5, Γ. Πέττας 5, Ι. Χνουδής 5, Ζ. Χνουδής 5, Π. Χνουδής 5, Β. Χνουδής 5, Γρ. Καρδάσης 5, Δ. Γιαμαλής, Δ. Μηλιός 5,  Κ. Κάλλιος 5, Γ.  Κουφαλλάκης 5, Γ. Κουμπής 5, Β. Κεφαλάκης 5, Κ. Κεχαγιάς 4, Ε. Καραθανάσης 3, Γ. Γερμάνης 3, Μ. Μηλιός 3, Σ. Τσαμπαρλής 2 σελ 10,

Μ. Εγγλέζος 2, Ν. Μηλιός 2, Μ. Λεντάκης 2, Μ. Χατζηγεωργίου 2, Θ. Χατζηκωνσταντής 2, Ε. Κουμπής 2, Γ. Κουμπής 2, Π. Κουφαλλάκης 2, Ι. Γιαννούρης 1, Φ. Κάλλου 1, Ζ. Χατζηδημητρίου 1, Ειρ. Πιζίμολα 1, Τσ. Κοντής Κρεμαστ. 1, Π. Κασσάρας 1, Γ. Καβουκλής 1, Σ. Πολυχρόνης 1, Σ. Πέσχας 1, Β. Λαγγάνης Μονολ. 1, Γ. Χριστοδούλου Κατ. 1, Στ. Λαγγάνης Μονολ. 1, Αν. Αντωνάς Κρεμαστ. 1, Δ. Κουμπή 1, Ν. Παπασταματίου 1, Τσ. Κάλλιος 1, Δ. Νικολάου 1, Αν. Εγγλέζος σελ. 15, Χ. Στεργίου σελ. 10, Γ. Κεφάλας 10.


ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Χάλκης η κτηνοτροφία εις την νήσον του ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν ενώ κατά τους τρεις τελευταίους μήνας, λόγω της ανομβρίας είχε περιέλθει εις δυσχερή θέσιν και είχον απωλεσθή άνω των 100 αιγοπροβάτων.


ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Επίσης υπό της Αγορανομικής Επιτροπής καθωρίσθησαν αι τιμαί των πουλερικών, από της χθες ως εξής:
1ον) Κοτόπουλα ζώντα 28 δραχμάς κατά κιλόν, 2ον) κοτόπουλα εσφαγμένα 33 δραχμάς κατά κιλόν, 3ον) Ινδιάνοι ζώντες 30 δραχμάς κατά κιλόν, 4ον) Ινδιάνοι εσφαγμένοι 35 δραχμάς κατά κιλόν. Τα εσφαγμένα πουλερικά νοούνται απηλλαγμένα των πτερών, των άκρων και των εντοσθίων.


ΑΥΡΙΟΝ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ”
Αύριον θα διεξαχθή εις όλας τας πόλεις ο έρανος υπέρ της Φανέλλας του Στρατιώτου, εις δε τας κοινότητας θα διεξαχθή την 21ην τρέχοντος. Τονίζεται σχετικώς ότι η Αυτή Μεγαλειότης η Βασίλισσα Φρειδερίκη, απηύθυνε έκκλησιν προς τον Ελληνικόν λαόν, εκφράζουσα την βεβαιότητα ότι και πάλιν, όπως και κατά το παρελθόν, ο λαός θα πράξει το καθήκον του προ τους ακρίτας των συνόρων.


 ΑΝΤΙ ΠΤΗΝΟΝ ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
Την πρωίαν προχθές εις κυνηγός καθ’ ην ώραν εθήρευεν εις αγροτικήν περιοχήν Κιζίλ Τεπέ πυροβολήσας, άπαξ διά κυνηγετικού του όπλου κατά πτηνού ευρισκομένου επί δένδρου, εξ αμελείας του ετραυμάτισε ελαφρώς τον επί του δένδρου ευρισκόμενον Μαγιάφην Γεώργιον ετών 15 όστις ετοποθέτει ξώβεργες.