Δύο προσλήψεις στον σύλλογο Αιμοδοτών

Στο πλαίσιο της πράξης  «Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο» του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων και Δωρητών Οργάνων Σώματος Άγιος Εφραίμ πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκεια 14 μηνών τις ακόλουθες ειδικότητες:
 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  για 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1 άτομο.
ΤΕ Λογιστών  για 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβαση, 1 άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου εντός του Γενικού Νοσοκομείου, Ρόδος - Άγιοι Απόστολοι, κα. Μίνα Σαρρή τηλ. 2241360112 από τις 9:00 έως τις 13:00. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00.