Λύση στα προβλήματα του τομέα υγείας ζητεί ο Θωμάς Σωτρίλλης με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό

Επιστολή στην οποία διεκδικεί την λύση των προβλημάτων στα θέματα υγείας που αφορούν το Νότιο Αιγαίο, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νοτίου Αιγαίου, Θωμάς Σωτρίλλης προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο των αναπτυξιακών συνεδρίων σε Ρόδο και Σύρο, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει πως δεν υπήρξε διάθεση συζήτησης για την επίλυσή τους.

Επισυνάπτονται: η επιστολή, οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, το υπόμνημα με τα αιτήματα για τα θέματα Υγείας στη Νότια Ρόδο και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση των δομών υγείας σε διάφορα νησιά.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο το Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο είναι οι εξής: 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο τον Απρίλιο 2018 σας παραθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την βελτίωση παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Νότιο Αιγαίο.

 1. Πλήρωση κενών θέσεων Ιατρών στα Κέντρα Υγείας και απομακρυσμένα Αγροτικά Ιατρεία. Βασική  προϋπόθεση η κατάρτιση εσωτερικού οργανισμού λειτουργίας και θέσεων προσωπικού. (ιατρικού – νοσηλευτικού – Βοηθητικού)
 2. Άμεση προκήρυξη θέσεων ειδικά με την εφαρμογή του οργανισμού θέσεων προσωπικού έστω και σταδιακά.
 3. Αξιολόγηση των προς προκήρυξη θέσεων Ιατρών με γνώμονα  την απόσταση και απομόνωση των Ιατρείων.
 4. Άμεση προκήρυξη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού σε επίπεδο Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και βοηθητικού προσωπικού όπως και παραϊατρικού προσωπικού. Π.χ. ΚΥ Αντιμάχειας Κω όπου υπάρχει μικροβιολογικό και ακτινολογικό όπως συμβαίνει και στο Αγροτικό Ιατρείο Κάσου χωρίς της ανάλογες ειδικότητες.
 5. Στη συνέχεια οι ειδικότητες του Καρδιολόγου και του Παιδίατρου θα πρέπει να επιδοτηθούν πριν κλείσουν όλα τα σχολεία στα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
 6. Κίνητρα προς Ιατρούς όπως υποχρεωτική παραμονή επί διετίας με αποτέλεσμα την γνωριμία με τους κατοίκους γνωρίζοντας έτσι τα χρόνια προβλήματα τους για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Επίσης η γιατροί να έχουν την δυνατότητα να αποστέλλονται στα κεντρικά νοσοκομεία για το φρεσκάρισμα των γνώσεων τους μέσω σεμιναρίων. Δυνατότητα στην ευκολία των διαδικασιών για συνυπηρέτηση με σύζυγο άλλου επαγγέλματος. Και τέλος επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για το κόστος μετακίνησης τους στα παραμεθόρια νησιά.
 7. Γρήγορες διαδικασίες πλήρωσης των κενών θέσεων Ιατρικών Θέσεων από το Υπουργείο Υγείας.
 8. Απόσπαση από κεντρικά νοσοκομεία Ιατρών κατά τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο Ιατροί ειδικοτήτων στα απομονωμένα και άγονα ιατρεία. (Διπλό όφελος, ενημέρωση τοπικού ιατρού και από κοινού αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών επιτόπου, αποφυγή μετακίνησης, περιορισμός ταλαιπωρίας και εξόδων.
 9. Οικονομικά κίνητρα των μετακινούμενων γιατρών, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων των τοπικών γιατρών.
 10.  Άμεση συνεργασία των εξωτερικών ιατρών (αγροτικών) με νοσοκομειακές μονάδες,  ΕΚΑΒ για επείγοντα περιστατικά.
 11. Οργάνωση ομάδων κοινωνικής στήριξης  ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας όπως Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί. Διοργάνωση επίσης ομάδων που θα επιλαμβάνονται των προβλημάτων που παρουσιάζουν μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοστικότητα , σχολικός εκφοβισμός με συνεχή παρουσία στα σχολεία και στους χώρους εκπαίδευσης. ( τουλάχιστον τριετές πρόγραμμα με άμεση δυνατότητα μετακίνησης σε σχολεία των νησιωτικών περιοχών του Νότιου Αιγαίου)

 

Η επιστολή που εστάλη προς τον Υπουργό Υγείας: 

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου,  τον Μάρτιο 2018 στην Ρόδο και ένα μήνα μετά στην Ερμούπολη Σύρου, καταθέσαμε σχέδιο προτάσεων για  την εξεύρεση λύσεων στα θέματα υγείας που αφορούν το Νότιο Αιγαίο (σχετ. α )

Σήμερα επανέρχομαι διεκδικητικά για την λύση των προβλημάτων η οποία δεν δόθηκε ποτέ, αλλά και δεν  υπήρξε διάθεση συζήτησης για την επίλυσή τους. Δυστυχώς, η νησιωτική περιοχή του Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο ή τρένο για την μετακίνηση των ασθενών, με μόνη λύση την χρήση των ιπτάμενων μέσων. Η ακτοπλοϊκή επικοινωνία μεταξύ των νησιών δεν είναι πάντα εφικτή αλλά  ακόμη και όταν είναι δυνατή,  είναι χρονοβόρα εις βάρος της υγείας των ασθενών.

Η προσπάθεια στελέχωσης των νοσοκομείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με διάφορες ειδικότητες είναι θετική, αλλά ως εκεί. Η ύπαιθρος εξακολουθεί να παραμένει απροστάτευτη λόγο ελλείψεως  ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, αλλά και λόγω της περιορισμένης δυνατότητος μεταφοράς του ασθενούς  με ασθενοφόρο (έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου – διασώστη και ανταλλακτικών για το ακινητοποιημένο όχημα).

Η αναστολή των προσλήψεων ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού συντελεί τα μέγιστα στην ανασφάλεια του ντόπιου πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών που κατακλύζουν την Νότια Ρόδο κατά το διάστημα από Απρίλιο μέχρι  Οκτώβριο (σχετ. β ).

Κύριε Υπουργέ,

Επανέρχομαι στις προτάσεις που καταθέσαμε σχετικά με τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς για να καλύψουν τις κενές θέσεις στα Αγροτικά Ιατρεία και Κέντα Υγείας, στην πριμοδότηση γιατρών ειδικότητος σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (π.χ Παιδιάτρου και Καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Κω),  καθώς και στην άμεση  χρηματοδότηση των Νοσοκομείων της Περιφέρειας για την κάλυψη αναγκαίων υλικών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της λίστας αναμονής προς χειρουργείο των ασθενών,  αλλά και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ διοίκησης και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Παρεμπιπτόντως, θα παρακαλούσα όπως λάβετε υπ’ όψιν τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν για νοσηλευτές και διασώστες στα Κέντρα Υγείας  Έμπωνα και Γενναδίου (σχετ. γ ) και ενεργήσετε τα δέοντα."