Αυξάνονται οι υποψήφιοι δήμαρχοι για το δήμο Ρόδου!

Για πέντε υποψήφιους δημάρχους Ρόδου ξέραμε μέχρι τώρα και αιφνιδίως... έγιναν επτά!

Εκτός των κ.κ. Φ. Χατζηδιάκου, Στρ. Καρίκη, Αντ. Καμπουράκη, Δημ. Κρητικού και Τ. Πότσου, που ήταν “δεδομένοι” μέχρι τώρα, προστέθηκαν δύο ακόμα στη δημοσκόπηση της ALCO που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου και ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Καμπουρόπουλος, για τους οποίους κατά καιρούς υπήρχαν πράγματι πληροφορίες ότι ενδιαφέρονταν.

Μάλλον δεν θα μείνουμε τελικά στους πέντε υποψήφιους δημάρχους με δεδομένο μάλιστα ότι μέχρι τον Μάιο είναι πολύς ο καιρός!