Την Πέμπτη η τελευταία συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου

Την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, στη 1:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για το 2018.

Πρόκειται για τη λεγόμενη συνεδρίαση-«σκούπα» που πραγματοποιείται στα τέλη του χρόνου και στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα που πρέπει να περάσουν από το δ.σ. πριν τελειώσει ο χρόνος.

Μεταξύ άλλων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)

- Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018.
- Έγκριση δαπανών για προβολή ενημέρωση και διαφήμιση της ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου αρ. πρωτ. 2/77542/2018.

- Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προμήθειας παρκομέτρων αρ. πρωτ. 2/77567/2018
- Εγκρίσεις διαγραφής τελών και οφειλών
- Εγκρίσεις πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/78609/2018.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.  Β. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

2.1. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/77872/2018
Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙV), αρ. πρωτ. 2/  76435/2018.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Κορωναίος)

- Αποδοχή χρηματοδότησης αρ. πρωτ. 2/78251/2018
- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools - HYPERION, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON2014-2020

-  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων (mini bus) Χαμηλών Ρύπων» της πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

4. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟ­ΠΑΡ κ. Στ. Κυριαζής)

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 305/2018 απόφασης του ΔΟΠΑΡ που αφορά «Τροποποίηση του άρθρου 3 της με αριθμό 65/2011 και με αριθμό πρωτ. 2/48489/4-502011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΦΕΚ 1205/14-6-2011) «Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ) σε ένα ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδου-ΔΟΠΑΡ».

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Φ. Κρεμαστινού)

- Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 487/29-05-2013 ΑΕΠΟ ΓΓΑΔΑ και έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο “Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο ASTERIAS BEACH RESORT, κατηγορίας 5* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 404 κλινών (μετά την ανέγερση νέου κτιρίου), σε γήπεδο τελικής επιφάνειας 50.424,82 τ.μ. που αποτελείται από τις Κ.Μ 3325, 3309Α, 3310, 3311, 3314 Γαιών Αφάντου και τμήματα των Κ.Μ. 2930 & 3326 Γαιών Αφάντου, στην περιοχή Κολύμπια, της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. MARIS SOL ASTERIAS ΑΕ” και ενσωμάτωσης νέας Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Αποβλήτων» αρ. πρωτ. 18/78189/2018.