Διεθνές συνέδριο στη Ρόδο

Το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Τεχνολογίες Αιχμής στην Αρχαία Ελλάδα II: Τα Δωδεκάνησα κάτω από το μικροσκόπιο», θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο από την 11η ως την 13η Ιανουαρίου 2019.

Διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» από την επ. καθηγήτρια Παναγιωτάκη Μαρίνα και το HellenicStudies “Paideia” Study Abroadin Greece, με υπεύθυνο τον καθηγητή Ηλία Τομάζο, Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «Παιδεία» στο Πανεπιστήμιο του Connecticut και Πρόεδρο των Ροδίων της Αμερικής, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής των συγκεκριμένων Συνεδρίων.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τις αρχαίες τεχνολογίες όπως ανιχνεύονται:
(α) μέσα από αρχαιολογικές ανασκαφές και λεπτομερή μακροσκοπική εξέταση αρχαιολογικών αντικειμένων
(β) μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες που βασίζονται στις θετικές επιστήμες.