Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Ρόδο

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Yγείας «Πανάκεια» υλοποιεί πρόγραμμα  παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, στη νήσο Ρόδου, κατόπιν έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος των υπηρεσιών του προγράμματος που θα  λειτουργήσει  συνοπτικά ως  πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον στο νησί της Ρόδου, θα είναι η κάλυψη των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής των ψυχικών ή/και ανοϊκών παθήσεων καθώς και η διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής ή/και νευρολογικής φροντίδας.

Το προσωπικό με το οποίο θα στελεχώνεται η πολυκλαδική ομάδα θα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες επαγγελματιών υγείας:

Ψυχίατρο
Ψυχολόγο
Νοσηλευτή 
Κοινωνικό Λειτουργό

Επωφελούμενοι των υπηρεσιών του προγράμματος θα είναι ψυχικά πάσχοντες και ανοϊκοί ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της βαρύτητας της νόσου αλλά και οι φροντιστές τους οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί το φορτίο της φροντίδας των ασθενών κατ’ οίκον.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η  χρηματοδότηση του προγράμματος  έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 02/01/2019 και οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους εξυπηρετούμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22410-39530, 22410-78315, 22440-23900.