Τροποποίηση-σταθμός  για τον ΔΟΠΑΡ

Με την τροποποίηση άρθρου του καταστατικού του ΔΟΠΑΡ άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την ενεργή συμμετοχή του νησιού μας στον θεσμό των Island Games και επίσημα πλέον.

Πιο συγκεκριμένα:
-Μετά την επίσημη γνωμοδότηση του Προέδρου του ΔΟΠΑΡ Στέφανου Κυριαζή και την κοινοποίηση στον Δήμαρχο Ροδίων Φώτη Χατζηδιάκο, υπήρξε σαφέστατα η άποψη πως πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό ως:

«Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού…» και «Η προώθηση και εφαρμογή …εξωσχολικού αθλητισμού, η συμμετοχή ή η στήριξη συμμετοχών σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες και η οργάνωση…» και «Η προώθηση επικοινωνίας και συνεργασίας, με φορείς και υπηρεσίες, διεθνείς και εγχώριους … (Ανάληψη κοινών προγραμμάτων, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις, συμμετοχή η στήριξη συμμετοχών σε διεθνείς και εγχώριους αγώνες…)»

Την εν λόγω τροποποίηση, στήριξε φυσικά και το μέλος του ΔΣ αλλά και καθ’ ύλην αρμόδιος για τα Island Games  κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος εισηγήθηκε πως «Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία και αναφέρεται στην δυνατότητα του ΔΟΠΑΡ να αναπτύσσει και να προωθεί πολιτιστικές ανταλλαγές σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να προστεθούν  πέρα από τις πολιτιστικές ανταλλαγές και οι αθλητικές ανταλλαγές σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Ακολούθησε η θετική εισήγηση του κ. Κυριαζή, για να ισορροπήσει όπως χαρακτηριστικά τονίσθηκε η σχέση του πολιτισμού και του αθλητισμού και να δοθεί η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού στο νησί μας, ενώ ανοίγει παράλληλα ο δρόμος και για την προσέλκυση σωματείων και αθλητών στο νησί μας 365 μέρες το χρόνο.

Έτσι ο ΔΟΠΑΡ αποφάσισε να εισηγηθεί     
1) Να τροποποιηθούν τα εδάφια 9 και 10 της περίπτωσης 1.1. της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της με αριθμό 65/2011 και με αριθμό πρωτ. 2/48489/4-502011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΦΕΚ 1205/14-6-2011) «Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ) σε ένα ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδου-ΔΟΠΑΡ» ως εξής: «Η προώθηση πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». «- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού μη εμπορικού χαρακτήρα»
2) Να προστεθούν στο τέλος της περ. 1.1. του της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αμέσως παραπάνω απόφασης τα εξής εδάφια:

«- Η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών αθλητικών αποστολών του νησιού σε αθλητικές διοργανώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Η συμμετοχή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε θεσμούς πολιτισμού και αθλητισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η εν λόγω εισήγηση αξίζει να σημειωθεί, πώς συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου και εγκρίθηκε ομόφωνα. Αυτό σημαίνει, πώς υπάρχει βούληση για την στήριξη συμμετοχών αθλητών/σωματείων, ή και απευθείας συμμετοχή του ΔΟΠΑΡ σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες, που διοργανώνονται εκτός Ρόδου  με πρώτη και καλύτερη συμμετοχή αυτήν των Island Games όπως χαρακτηριστικά τονίσθηκε.  Συμπερασματικά άνοιξε πλέον ο δρόμος για την συμμετοχή της Ρόδου στα Island Games και πέρα από αυτήν του Γιβραλτάρ το 2019.