Κάρτα Υγείας: Ανακούφιση για τη νέα παράταση

Μία καλή είδηση, η οποία τους απαλλάσσει από έναν μεγάλο πονοκέφαλο, επιφύλαξε στους παράγοντες των σωματείων ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης. 

Εντός των ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση για τη χορήγηση μίας επιπλέον παράτασης, μέχρι τις 31 Ιουλίου, που αφορά στην υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως συλλόγων της χώρας και όλων των αθλημάτων, να εκδώσουν Κάρτα Υγείας για το σύνολο των αθλητών τους. 

Η προθεσμία (ήταν προϊόν παράτασης) εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου, όμως τα προβλήματα παρέμειναν πολλά, τόσο πανελλαδικά, όσο και σε τοπικό επίπεδο, διαμορφώνοντας μία πραγματικότητα που το αρμόδιο υπουργείο δεν αγνόησε, ανταποκρινόμενο θετικά στο σχετικό αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. 

Υπενθυμίζεται, πως η Κάρτα Υγείας Αθλητή είναι αυστηρά ατομική. Η ικανότητα ενός αθλητή να συμμετέχει ενεργά στις αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου του πιστοποιείται από γιατρό, ο οποίος μεριμνά για την κλινική εξέταση, για το ηλεκτροκαρδιογράφημα και για την καταγραφή του ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού του αθλητή. 

Στα ομαδικά αθλήματα, η Κάρτα Υγείας προσκομίζεται στον διαιτητή πριν από την έναρξη ενός αγώνα, μαζί με τα δελτία.