Λεξιστορείν: Ο Ασκληπιός!

Ο Ασκληπιός ήταν θεός της  ιατρικής που  λατρευόταν σ’ όλο τον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα.

Έχουν προταθεί πολλές ετυμολογικές ερμηνείες για το όνομα του.

Οι αρχαιότεροι μελετητές θεωρούσαν  το όνομα σύνθετο με α΄συνθετικό το επίθετο  ασκελής = ο σκληρός και β’ συνθετικό τη λέξη ήπιος επειδή «τα ασκελή νοσήματα ήπια ποιεί» (επειδή τις «σκληρές» νόσους τις έκανε ήπιες).