Η ολοκλήρωση της ύδρευσης Αρχαγγέλου το 1959

ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ
Από της προχθές επικρατεί καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον ασύνηθες ψύχος και σφοδροτάτη θαλασσοταραχή. Από της πρωΐας χθες εις την περιοχήν της Ρόδου επεκράτουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι καθίστων δυσχερή την κίνησιν των μικρών πετρελαιοκινήτων.

Λόγω λήξεως της συμβάσεως, εματαιώθη ο απόπλους του μότορσιπ “Επτάνησος” διά την εκτέλεσιν του δρομολογίου πρός Μεγίστην ήδη δέ, συνεπεία της κακοκαιρίας, εσημειώθη έλλειψις αλεύρων εις την εν λόγω νήσον. Σχετικώς ειδοποιήθη χθες την πρωΐαν η Νομαρχία, η οποία επελήφθη αμέσως διαφόρων ενεργειών διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου προχθές εις την Ροδιακήν Λέσχη εξελέγησαν οι κ.κ. Θ. Ζησιμάτος, Γ. Βρούχος, Τ. Ερίνης. Γ. Στέργου, Γ. Παπαζαχαρίου, Γ. Καραγιάννης, Μ. Λογοθέτης, Σ. Σελλάς, Ν. Γκόνος.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ
Την προσεχή Κυριακή και ώρα 10ην πρωϊνή θα λάβη χώραν η Ετήσια Γενική Συνέλευσις του Γ. Σ. Ατρομήτου εις την Λέσχη του Συλλόγου. Θέματα της Συνελεύσεως θα είναι α) Λογοδοσία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και β) Εκλογή εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ως ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος της κοινότητος Αρχαγγέλου κ. Γιασιράνης επερατώθη το έργον υδρεύσεως της κοινότητός του κατά το μεγαλύτερον μέρος. Συγκεκριμένως επετεύχθη η μεταφορά του ύδατος εκ της διενεργηθείσης γεωτρήσεως εις χώρον εντός της κοινότητος, όπου κατεσκευάσθησαν ήδη 6 κρήναι, αι οποίαι διευκολύνουν αρκετά επί του παρόντος τους κατοίκους. Καταλήγων ο Πρόεδρος της κοινότητος Αρχαγγέλου ετόνισεν ότι συντόμως θα πραγματοποιηθή και η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως και της κοινότητος.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Χθες την πρωΐαν η Α. Σ., ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Ιωάννου.

ΑΝΕΡΡΩΣΕΝ Ο κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
Αναρρώσας αναλαμβάνει από σήμερον τα καθήκοντά του ο Τμηματάρχης της Νομαρχίας κ. Ξανθούλης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ ΠΑΛ. ΑΓΟΡΑΣ
Τας ευχαριστίας του Εμπορικού κόσμου της Παλαιάς Αγοράς προς την Κυβέρνησιν εξέφρασε την παρελθούσα Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Ενώσεως Καταστηματαρχών Παλαιάς Αγοράς κ. Γ. Παπανικολάου κατά την διάρκειαν της τελετής επί τη ενάρξει των εργασιών κατεδαφίσεως των Λουτρών Παλαιάς Αγοράς η οποία εγένετο παρουσία των Τοπικών Αρχών.

Ο κ. Παπανικολάου ηυχαρίστησε τους κ.κ. Νομάρχην και Δήμαρχον εν συνεχεία δέ ηυχαρίστησε την Κυβέρνησιν η οποία επέδειξε και επιδεικνύει τόσον ενδιαφέρον διά τον Εμπορικόν κόσμον της Ρόδου ειδικώς δέ εκείνον της Παλαιάς Αγοράς. Ακολούθως είπε ότι διά της δημιουργίας νέων καταστημάτων εις την περιοχήν των Λουτρών η Παλαιά Αγορά επανευρίσκει πάλη την παλαιάν της αίγλην.