Λεξιστορείν: Ο νόστιμος!

Το επίθετο  νόστιμος  έλκει την καταγωγή του από το ουσιαστικό νόστος= η επιστροφή στην πατρίδα και το ρήμα νέομαι= επιστρέφω, γυρίζω.

Αρχικά είχε την σημασία «αυτός που αναφέρεται στην επιστροφή στην πατρίδα».

Επειδή όμως η επιστροφή στην πατρίδα συνοδεύεται πάντοτε από ευχάριστα συναισθήματα, η σημασία της εξελίχθηκε και σημαίνει πια οτιδήποτε είναι ευχάριστο στη γεύση.