Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, στη 1 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 29-1-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 3753/2013 αίτησης ακύρωσης της BENEDETTA KATINA PANAGIS, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου, για ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 108/2012 οικοδομικής άδειας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, που εκδόθηκε στο όνομα του Σκεύου Μούγκρου και της Παρασκευής Αυγενικού.  

3. Παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 14-1-2019 για συζήτηση της   από 24-7-2018 και με αριθμό καταχώρισης ΑΡ925/26-7-2018 αίτησης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΣΜΕΝΟΓΛΟΥ Ε.Ε.Β.Ε», που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου για την αναίρεση της με αριθμό Α534/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και άδεια για μετάβαση στην Αθήνα στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2019.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4. Έγκριση πρώτου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού στις οδούς Γ. Σεφέρη – Αγγ. Σικελιανού»

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στην Παλιά Πόλη»